Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Pressiteade
30. oktoober

Sotsiaaldemokraadid esitasid 2014. aasta riigieelarvele arvukalt parandusettepanekuid, mis tõstaksid muuseas pere esimese ja teisele lapsele makstava toetuse 57,5 euroni ning kindlustaksid õpetajad palgalisaga.

„Läheme võitlema lapsetoetuse kolmekordistamise eest. Kui kümme aastat muutumatuna püsinud universaalne lapsetoetus lõpuks tõuseks, oleks see tõhusaks abiks kümnetele tuhandetele peredele. Laste tegelik toetamine on eriti aktuaalne olukorras, kus vajaduspõhiste peretoetuste „reformi“ võib lugeda läbikukkunuks,“ kinnitas rahanduskomisjoni aseesimees Rannar Vassiljev.

Tema sõnul seisavad sotsiaaldemokraadid kõigi parlamentaarsete vahenditega oma ettepaneku eest. „On päevselge, et ilma otsustavate sammudeta ei ole võimalik vähendada ei vaesuses elavate lastega arvu ega aidata kaasa sündivuse tõusule,“ rääkis Vassiljev.

1. jaanuaril on täitumas täpselt kümme aastat päevast, mil esimese lapse toetus viimati tõusis. Teise lapse toetus tõusis veelgi varem. „See tähtpäev poleks nii kurb, kui on teada, et juulis tõuseb lapsetoetus 19,18 eurolt ammuoodatud 57,54 euroni,“ märkis Vassiljev.

Sotsiaaldemokraatide jaoks ongi järgmise aasta eelarves kesksel kohal lapsed ja lastega pered. „Toetada tuleb ka kõigi kooliskäivate laste huviringis käimist. Nn ringiraha hakkaks kehtima 1. septembrist, õppeaasta jooksul kuluks ühele lapsele 135 eurot,“ selgitas Vassiljev. Ja mõistagi tuleb ka gümnaasiumiõpilased kindlustada tasuta koolilõunaga, lisas ta.

Eelarve teisel lugemisel kaitsevad sotsiaaldemokaadid muudatusettepanekut, mille alusel tõuseks õpetajate palk 12 protsenti ehk valitsuse pakutust rohkem. „Me ei lepi sellega, et hariduskulude toetus valla- ja linnaeelarvetele kasvab vaid 4,7%,“ ütles Vassiljev.Kultuuritöötajate palga alammäära tõstaksid sotsiaaldemokraadid 700 euroni kuus.

Fraktsiooni muudatusettepanekud jagavad lisaraha kohalike omavalitsuste tasandusfondile ja kohalike teede korrashoiuks ning taastavad õppelaenude hüvitamise ja matusetoetuse. „Oleme veendunud, et riigieelarve peab aitama lahendada ja leevendada ühiskonna sügavamaid probleeme, millega valitsuse pakutud eelarvekava paraku ei tegele,“ lausus Vassiljev.

SDE fraktsioon tegi eelarvele kokku 305 muudatusettepanekut. Kõigile kulutustele on ette nähtud ka katteallikas.

Täiendav info:
Rannar Vassiljev
56215610

 

 

Tagasiside