Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Pressiteade
16. mai

Demokraatide ühenduse esimehel Rainer Vakral ja sotsiaaldemokraatidel õnnestus täna riigikogu keskkonnakomisjonis tagasi lükata veeseaduse muutmise eelnõule tehtud muudatusettepanek, mis oleks suuremates linnades tõstnud vee hinda.

Valitsusliidu saadikute ettepanek kohustas vee-ettevõtjaid katma Tallinna, Narva, Pärnu, Rakvere, Tartu ja Kohtla-Järve reoveepuhasteid nn kuplitega.

„Nii suuremahulised ehitustööd tähendaksid ka suuri kulutusi, mis jääksid paratamatult tarbijate kanda. Õnneks jäi komisjonis seekord peale terve mõistus – pärast pikka debatti nõustusid koalitsioonipoliitikud antud parandusest vähemalt ajutiselt loobuma. Sügiseni võeti aeg maha,“ selgitas Vakra. „Kui riigikogu peaks vaidlusaluse ettepaneku ikkagi heaks kiitma, tuleks esialgsel hinnangul Tallinna Veel katta aastaks 2018 puhastusseadmed ilmastikukindlalt ligi 15 hektari ulatuses ehk ligi 25 täismõõtmetes jalgpalliväljakut.“

Prognoositav investeeringute maht oleks sel juhul 100 miljonit eurot, millele lisanduksid hilisemad püsihoolduskulud, lisas Vakra. Tallinlastele tähendaks see tema sõnul lausa 50-protsendiliselt veehinna tõusu. Kui täna maksab üks kuupmeeter vett 2,07 eurot, siis selle muudatuse mõjul kerkiks hind 3,07 euroni kuupmeetri eest.

Muudatusettepaneku autorid tõid põhjenduseks vajaduse kaitsta elanikke reoveepuhastitest pärineva haisu eest. „See väide lonkab mõlemat jalga. 2011. aastal esitati keskkonnainspektsioonile kokku 943 nn haisukaebust, millest ainult 1,8 protsenti puudutasid veepuhasteid. Lisaks puudusid täielikult sotsiaalmajanduslikud arvestused,“ märkis Vakra.

Täiendav info:
Rainer Vakra
58002828

 

Tagasiside