Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Pressiteade, 18. mai

Sotsiaaldemokraat Heljo Pikhof esitas täna koos kolleegidega justiitsminister Kristen Michalile arupärimise, mis juhib tähelepanu sellele, et valitsus pole suutnud seitse aastat täita soolise võrdõiguslikkuse seaduse mitmeid sätteid.
„Valitsus peaks olema ühiskonna üheks lipulaevaks õiguskuulekuse ja õigusteadlikkuse alal. Paraku tõestab 2004. aastal vastu võetud soolise võrdõiguslikkuse seadus muud,” ütles Pikhof. Antud seadus näeb ette kollegiaalse otsustava kogu – soolise võrdõiguslikkuse nõukogu loomist, mida pole aga senini tehtud. Samuti pole valitsus täitnud talle sama seadusega pandud kohustust töötada välja määrus, mis juhendaks tööandjaid analüüsima soolise ebavõrdsuse-võrdsuse olukorda oma organisatsioonides, märkis Pikhof.
Tema sõnul läheb valitsuse käitumine otseselt vastuollu dokumendiga „Õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018,” mis rõhutab vajadust tagada igaühe põhiseaduslikud õigused ja vabadused, suurendada ühiskonna sidusust ja õigussüsteemi efektiivsust. Eesti õiguspoliitika alusdokument seab sihiks õigusteadlikkuse kasvu, millele tuleb süsteemset tähelepanu osutada.
Michal peab nüüd ütlema, kui pikk on ajavahemik, mille tagant õigusteadlikkuse tõusu mõõta.”Kas peate justiitsministrina oluliseks, et seadused kuuluvad ka valitsuse poolt täitmisele,” küsib Pikhof „Valitsust ei saa ju tegemata töö pärast karistada ühiskondlikult kasuliku tööga.”

Täiendav info:
Heljo Pikhof
5119637
 

Tagasiside