Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Pressiteade
5. november

Riigikogus tuleb homme esimesele lugemise sotsiaaldemokraatide esitatud patsiendiseaduse eelnõu, mis pakub välja reeglid haige ja arsti vaheliste vaidluste lahendamiseks ning annab patsientidele täiendavaid õigusi.

„Arsti ja patsiendi vahel on väga eriline suhe, kus üks pool on enamasti targem ja teine nõrgem. See tundlik suhe peab saama paremad õiguslikud alused. Samuti on meie eesmärgiks seada sisse senisest märksa tõhusam ja inimsõbralikum kohtuväline meditsiinivaidluste lahendamise süsteem,” ütles sotsiaalkomisjoni liige Heljo Pikhof. Tema väitel hakkab patsiendiseadus reguleerima muuseas äärmuslikke olukordi, näiteks juhtumeid, kus vanemad ei luba usulistel kaalutlustel teha haigele lapsele vereülekannet.

Pikhofi väitel näeb eelnõu ette ka patsientide parema informeerimise, pannes arstile kohustuse anda haigetele arusaadavas keeles teavet alternatiivsete ravivõimaluste kohta. „Arsti ja patsiendi vahel peab olema koostöö ja usaldus. Äärmuslikel juhtudel, kui haige ise on otsustusvõimetu, saab nõusolekut küsida patsiendi usaldusisikult. Patsiendiseadus austab inimese vaba valikut,“ sõnas Pikhof.

Mahuka patsiendiseaduse eelnõu koostamise käigus said sotsiaaldemokraadid ettepanekuid ja tagasisidet enam kui 70lt ühingult, erialaliidult, riigiasutuselt ja kodanikult. „ Avalik arutelu kinnitas meie veendumust, et Eesti õigusruum vajab patsiendiseadust,“ märkis Pikhof.

Eelnõu reguleerib arsti ja patsiendi õiguste ning kohutuste kõrval ka teadusuuringute ja kliinilise õppetöö korraldusega seonduvat ning sätestab sanktsioonid.
 

Täiendav info:

Heljo Pikhof
tel. 5119637

 

 

Tagasiside