Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Pressiteade
5. aprill

 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon saatis advokatuurile, juristide liidule, kohtunike ühingule, mõttekodadele ja mitmele ministeeriumile arvamuse saamiseks otsuse eelnõu, mis kohustab valitsust tõlkima 40 kesksemat Eesti seadust vene keelde.

Sotsiaaldemokraadid tahavad panna valitsusele kohustuse korraldada inimeste igapäevaelu ja põhiõiguste kaitset reguleerivate seaduste tõlkimine lisaks inglise keelele ka vene keelde.

„Riigikogu on teinud valitsusele ülesandeks tõlkida 2014. aastaks kõik Eesti seadused inglise keelde, et Eesti muutuks välismaailmale arusaadavamaks. See on igati tervitatav, aga vähemalt sama tähtis on, et meie riigi toimimine oleks mõistetav kõigile siinsetele elanikele,“ selgitas Jevgeni Ossinovski. „Põhiliste seaduste vene keelde panek parandaks inimeste õigusteadlikkust ja õigusabi osutamise efektiivsust ning tõstaks muu emakeelega elanike seas usaldust oma riigi vastu.“

Ossinovski sõnul on olulisemate seaduste vene keelde tõlkimist toetanud ka advokatuur. Aasta tagasi kirjutas tollane advokatuuri esimees Toomas Vaher, et võimalus lugeda seadust emakeeles on elementaarne eeltingimus, et inimene saaks õiguskorras orienteeruda, mõistaks oma õigusi ja kohustusi ning oskaks oma õigusi ka realiseerida. Samuti võimaldab see riigil oma tegevust ja nõudmisi paremini põhjendada, lisas Ossinovski.

Sotsiaaldemokraatide eelnõu aitab täita valitsuses kinnitatud lõimumiskava eesmärki tagada Eesti elanikele sõltumata nende rahvusest, emakeelest või elukohast sotsiaalseks toimetulekuks võrdsed võimalused, mille saavutamiseks tuleb muuhulgas „parandada teabe kui avaliku teenuse kättesaadavust eri emakeelt kõnelevate inimeste jaoks.“

Täiendav info:
Jevgeni Ossinovski
5545420

 

 

Tagasiside