Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu liige Eiki Nestor leiab, et pensioniea tõstmisel Eestis ei ole mõtet, sest sellest ei võida mitte keegi.

„Loomulikult pole pensioniiga mõtet tõsta ka suhteliselt lühikese keskmise eluea tõttu, kuid tööturu seisukohalt ei annaks ea tõstmine ka midagi juurde,” ütles Nestor. „Erinevalt teistest Euroopa riikidest tähendab pensioniiga Eestis õigust saada pensioni ja samal ajal ka töötasu. Mujal Euroopas peab inimene valima, kas jääda pensionile või jätkata töötamist. Peame tänama meie pensionäre, kellel on tahtmist ja tervist olla aktiivsed tööturul ka pensioniea saabudes. Lisaks ealise diskrimineerimise kaotamisele tööseadustes tuleks eakatele võimaldada ka neile võimetekohast ja vajalikku ümber-ja täiendõpet,” leidis SDE aseesimees.

Nestor lisas, et eakate kaasamine aktiivsesse tööellu on Eestis kõrgem, kui mitmetes palju kõrgema pensionieaga riikides. Kui mujal Euroopas on pensioniiga tõstetud eelkõige riikliku pensionikindlustuse jätkusuutlikkuse huvides, siis ka selles vallas pole teema Eestis aktuaalne. Palju aktuaalsem on viia kaasaegsetele alustele tervistkahjustavate töötingimuste tõttu varem pensionile jäämine. Tööinimeste õigused siinkohal ei tohi väheneda, küll aga peaks hoopis teistel alustel seda korda rahastama.

„Niikaua aga, kuni meil pole tööõnnetus-ja kutsehaiguskindlustust, kehtiva süsteemi muutmine ei ole võimalik. Seda uut kindlustusliiki aga valitsejad viimase nelja aastaga luua ei suutnud,” märkis Nestor.

Tagasiside