Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Pressiteade
7. november

 

Riigikogus läbis täna esimese lugemise sotsiaaldemokraatide algatatud eelnõu, mis ennistab Noorte Kotkaste ridadesse need poisid, kes uue Kaitseliidu seaduse kohaselt ei tohiks enam organisatsiooni kuuluda.

„Aprillis jõustunud Kaitseliidu seadus sätestab, et Noorte Kotkaste liikmed võivad olla vaid 7-18 aastased Eesti kodanikud. Kuna varasem seadus noorkotkastele kodakondsuse alusel mingeid piiranguid ei seadnud, lükkas riik vähemasti juriidiliselt organisatsioonist eemale kodakondsuseta poisid. See viga vajab kindlasti parandamist,“ selgitas riigikaitsekomisjoni liige Marianne Mikko.

Sotsiaaldemokraatide seadusemuudatus taastab noorkotkastele kehtinud varasema korra. Ühtlasi annab ta võimaluse värvata Kodutütarde liikmeks tüdrukuid ja neide, kel pole Eesti kodakondsust.

Mikko sõnul on Kaitseliidu eriorganisatsioonide eesmärgiks kasvatada noortes patriotismi, suurendada ühtekuuluvustunnet ning armastust eesti keele ja meele vastu. „Igal Eestis elaval lapsel ja noorukil peab olema õigus organisatsiooni kuuluda. Kodakondsuseta noorte osalemine Kaitseliidu tegevuses aitab kaasa riigikeele õppimisele. Ka on senine praktika näidanud, et kodakondsuseta poiste kuulumine Noorte Kotkaste hulka ei kätke endas mingit ohtu,“ rääkis Mikko.

Täiendav info:
Marianne Mikko
56463614

 

 

Tagasiside