Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Välismaalaste seaduse muutmisega soodustame nende inimeste Eestisse asumist, kes panustavad Eesti majandusse, elavdavad meie ettevõtluskeskkonda ja annab võimaluse tuua siia just neid töökäsi, näiteks IKT-sektoris, kelle järgi meie majandus enim vajadust tunneb, ütles Liisa Oviir (SDE) Riigikogus peetud kõnes.

Liisa Oviir, varasem ettevõtlusminister, pidas eriti oluliseks täna parlamendis vastu võetud välismaalaste seaduse muudatusi, mis soodustavad välismaalt Eesti iduettevõtesesse tööle asumist, IKT valdkonna töötajate välja arvaamist sisserände piirarvu alt ning suurinvestoritele elamisloa taotlemise aluse ja tingimuste kehtestamist. See kergendab nende välismaalaste Eestisse tulemist, kes panustavad Eesti arengusse ning annavad meie majandusele lisandväärtust, tõdes Liisa Oviir, kelle sõnul toetab see tootlikkuse kasvu ja innovatsiooni ning soodustab Eesti konkurentsivõimet.

„Eesti konkureerib regiooni teiste majandustega, meelitamaks meie tööturule ettevõtluskeskkonnale vajalike oskuste ja teadmistega inimesi. Eesti majanduse konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse tagamiseks on seetõttu oluline soodustada riigi arenguks vajalike talentide ja ettevõtjate sisserännet,“ ütles Liisa Oviir.

Ta tõi eraldi välja IKT valdkonna toetamise: „IKT laialdasem kasutuselevõtt teistes majandusharudes, näiteks tööstuses, tekitab juurde täiendava vajaduse tööjõu järele. Oleme viimastel aastatel tegelenud IKT ettevõtete Eestisse meelitamisega, kuid paraku ei ole me suutelised enam neile piisaval hulgal ja kvaliteediga tööjõudu pakkuma.“ Lisaks Eesti tuntusele IKT vallas, on meil ühe elaniku kohta enim iduettevõtteid Euroopa Liidus ja maailmas oleme selle näitajaga Iisraeli järel teisel kohal, ütles Liisa Oviir, lisades: „Iduettevõtted loovad kõrge lisandväärtusega töökohti, toovad Eestisse väliskapitali, panustavad riigieelarvesse ka läbi maksulaekumiste, aitavad kaasa ka meie tehnoloogiasektori arengule.“

Liisa Oviir nimetas tähtsaks rohkemate välisinvesteeringute Eestisse toomist, nii on mõistlik anda elamisluba lihtsustatult suurinvestoritele – see haakub ka suurinvestori toetuse meetmega investeeringute meelitamiseks Eestisse, mille Liisa Oviir allkirjastas ettevõtlusministrina kuu aja eest ja mis avaneb järgmise aasta jaanuaris. Ta möönis, et praegune muudatus välismaalaste seaduses ei lahenda suurt töökäte puudust tööstuses ning kutsus valitusust vaatama, mida teha, et muuta töötajate värbamine lihtsamaks ka tööstusfirmadele, sest tööstus on üks Eesti majanduse mootoreid ja äsja valminud tööstuspoliitika roheline raamat annab selliseks analüüsiks hea aluse.

Lisainfo:
Liisa Oviir
5288613

Tagasiside