Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Sotsiaaldemokraat Lauri Läänemets ütles täna riigikogus, et valitsuse esitatud uued tööturumeetmed on poolik lahendus, mis ei paku töö kaotanud inimestele vajalikul määral kaitset.

„Töötuks jäänud inimesed vajavad tuge, seda eriti olukorras, kus töö kaotamine pole nende endis põhjustatud. On kogu ühiskonna, meie kõigi vastutus, et keegi ei jääks üksi. Need muudatused on samm õiges suunas ja
selle eest tuleb aitäh öelda kõigile tööturu osapooltele,“ märkis Läänemets tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise eelnõu esimesel lugemisel. Paraku saatis valitsus Läänemetsa sõnul parlamenti vaid pool rehkendust sellest, mida ametiühingute ja tööandjatega läbi arutati.

„Inimeste enda kogutud kindlustusmakse ehk siis töötuskindlustushüvitise suurem väljamaksmine on valitsuse lahkel loal võimalik 1. augustist. Töötutoetusi makstakse riigieelarvest ja nende suurendamine jõustub alles 1. jaanuaril 2021,“ rääkis Läänemets. „Tööpuuduse tipp peaks saabuma juba sellel sügisel. Paljud on tänaseks töö kaotanud ja vajavad kohe tuge. Öelda neile majanduskriisi lävel, et elage ära, makske oma kodulaen ja toitke lapsed 189-eurose toetusega, on inimestest möödavaatamine.“

Sotsiaaldemokraadid on riigikogus algatanud eelnõu, mis viib töötutoetuse, aga ka töötuskindlustushüvitise miinimumi 360 euroni kuus, tõstab hüvitise 70 protsendini palgast ja tagab hüvitise maksmise ka juhul, kui lahkutakse töölt poolte kokkuleppel või omal soovil. „Meie jaoks on oluline, et erinevad töötuid abistavad meetmed tagaksid inimeste toimetuleku, et keegi ei kukuks vaesusesse,“ sõnas Läänemets.

Täiendav info: Lauri Läänemets, 5139037

Tagasiside