Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Teisipäeval, 10. veebruaril koguneb Riigikogus Võrumaa 
maaelu ümarlaud, kus kahepäevase kohtumise esimesel päeval arutatakse 
kaugtöö edendamise, mittetulundusühingute sildfinantseerimise ning 
põllumajandustootjatega seotud teemadel. 

Kohtumised keskenduvad lahenduste otsimisele, kuidas elavdada maaelu 
ning edendada mittetulundusühingute tegevust hajaasutusega 
piirkondades. Lisaks sellele on kavas anda Võrumaa Tootjate Liidu 
poolt ülevaade põllumajandustootjate olukorrast ning probleemist 2009. 
aasta kevadtöödel laenu saamisel.
 
Võru Maavalitsuse arengu ja planeeringuosakonna juhataja Anti Allase 
sõnul on päevakavas olevad probleemid ja ideed korduvalt olnud 
arutluse all kohapeal, kuid nüüd oodatakse vastuseid ja lahendusi 
kitsaskohtadele Riigikogu liikmetelt ning ministeeriumite ja ametite 
spetsialistidelt.
 
„Loodame saada toetust ühe teemana käsitletavale kaugtöö edendamise 
ideele, kus 10-20% olevatest avaliku sektori ametikohtadest võiks 
kujundada ümber kaugtööd võimaldavateks. Sisuliselt oleks tegemist 
tööturu avamisega maapiirkondade elanikele, kes ei peaks tingimata 
sellepärast elukohta vahetama, kui nad tahaksid ühele või teisele 
ametikohale kandideerida. Eriti aktuaalne on see teema just täna, mil 
Võru maakonna töötuse tase on üks vabariigi kõrgemaid, küündides 8,5% 
tööealisest elanikkonnast,“ jätkas Allas.
 
“Kaugtöö rakendamiseks on peramine aeg kuna viimaste aastate kiire andmeside areng on loonud kõik eeldused kaugtöö realiseerimiseks,” lisas riigikogu liige Kalvi Kõva.
 
Järgmisel päeval, 11. veebruaril on ümarlaua liikmetel kavas tutvuda 
maaelu heade näidetega Põhja- ja Kesk-Eestis.
 
Võrumaa maaelu ümarlauda kuuluvad maaeluga tegelevate avaliku- ja 
kolmanda sektori organisatsioonide esindajad, külaaktivistid, 
Riigikogu liikmed ja talupojad.
 
Lisainfo:
Kalvi Kõva
Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liige
52 16 732
 
PÄEVAKAVA
10.02.09
 Võrumaa maaelu ümarlaud Riigikogus
12.15 – 17.00 Laiendatud ümarlaud Riigikogus
 
Käistletavad teemad:
  • Mittetulundusühingute sildfinantseerimise küsimus
  • Ülevaade põllumajandustootjate olukorrast (2009. aasta kevadtöödeks laenu saamisega kaasnevad probleemid)
  • Kaugtöö programmi idee tutvustus ja arutelu
 
Tagasiside