Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

„Me peame leidma parimad lahendused, kuidas ja millist riigimasinat ülal pidada, et see ei muutuks ühiskonnale ülejõu koormavaks, jäigaks ja inimestele kaugeks,“ põhjendas parlamendi SDE fraktsiooni esimees Kalvi Kõva, miks sotsid, Keskerakond ja IRL esitasid täna eelnõu Riigikogu probleemkomisjoni moodustamiseks riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks.

„Riigireform on vajalik selleks, et tagada ka tulevikus meie põhiseaduse preambulis lubatu – riik peab olema kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele,“ rõhutas Kalvi Kõva.

Tema sõnul on riigireformi käegakatsutav eesmärk lihtne: et avalik võim ulatuks kõikjale Eestis, igaüheni, oleks meie inimestele igas omavalitsuses toeks, mis tähendab paindlikku ja ladusalt töötavat avalikku sektorit.

Haldusreform, mille teravik on kohalike omavalitsuste tugevdamisel, on ainult üks osa riigireformist, mis keskendub oluliselt just keskvõimu kestlikkusele, meenutas Kalvi Kõva.

Eesti seisab silmitsi oma väheneva ja vananeva elanikkonnaga, mis tähendab kasvavat töökäte puudust ning järjest suurenevaid piirkondlikke erinevusi. Prognooside kohaselt väheneb Eesti tööealine elanikkond 2020. aastaks, võrreldes 2015. aastaga 28 360 inimese võrra. See on rohkem kui täna elanikke Võru ja Valga linnades kokku.

Tänane valitsuskoalitsioon on seadnud eesmärgiks aktiivselt tegeleda riigireformiga, jätkates varem vastu võetud poliitiliste otsustega ja neid jõuliselt edasi arendades. „Varasem praktika on näidanud, et protsessi edukaks eelduseks on suurem parlamentaarne järelevalve, vältimaks protsesside ja vastutuse laialivalgumist,“ ütles SDE fraktsiooni esimees Kalvi Kõva.

„Riigireformi  peab sisaldama endas kaalukaid otsuseid ja vajab seega tugevat poliitilist juhtimist ning täitevvõimu ja seadusandja tõhusat koostööd. Samuti on oluline kaasamine ja koostöö nii riigi kui ka era- ja kolmanda sektori tegijate vahel,“ sõnas Kalvi Kõva.

Probleemkomisjon ei asendada Riigikogu tavapäraste komisjonide tööd, sest tegeleb ainult ühe konkreetse küsimuse lahendamisega. Probleemkomisjoni hakkab kuuluma üks liige igast Riigikogu fraktsioonist.

Lisainfo:
Kalvi Kõva
5216732

Tagasiside