Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Sotsiaaldemokraatide fraktsioon rõhutab peaminister Jüri Ratasele saadetud kirjas, et valitsuse kriisist väljumise strateegia sisaldab kaht tõsist puudujääki, mis seavad ohtu senise edu ning kasvatavad samal ajal piirangute ühiskondlikku hinda.

„Arvestades kriisiolukorda, anname valitsusele andeks väiksemad vead ja dokumendi laialivalguvuse. Tööd on kahtlemata palju tehtud. Küll peame oluliseks juhtida tähelepanu kahele põhimõttelisele probleemile, mida saanuks vältida, kui strateegia koostamise käigus oleks konsulteeritud palju laiema ringi ekspertidega,“ ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Jevgeni Ossinovski.

Sotsiaaldemokraadid toovad oma kirjas esimese põhimõttelise veana välja selle, et piirangutest loobumise otsuseid kavatasetakse iganädalastel koosolekutel, kuid samas puudub igasugune ajaline plaan. „Kui igal nädalal leevendada kahte piirangut, siis isegi ilma tagasilöökideta saaksime need lõpetatud alles sügiseks. Liigse venitamise ühiskondlik hind on kolossaalne ja eeldab väga laia ühiskondlikku arutelu,“ märkis Ossinovski. „Samal ajal ja esmapilgul paradoksaalselt võib nädala kaupa otsustades seada ka ohtu senise edu, sest uute haiglaravi vajajate arvu kasv ei avaldu ühe nädalaga. Nii võib valitsus võltsturvatundes otsustada koguni kaks leevendusringi olukorras, kus taustal kasvab kiiresti riskirühmade haigestumus.“

Selgem ja ohutum tee oleks tema sõnul see, kui jagaksime olemasolevad piirangud sotsiaalsete kontaktide suurendamise mõju mõttes kolme kimpu ning otsustaksime nende leevendamise kolme kahenädalase sammuga. „Need kolm sammu võiksid olla 1. mail, 15. mail ning leevendusetapp oleks läbitud 29. maiks,“ seisab kirjas. Kahenädalane samm annab võimaluse hinnata iga järgmise sammu eel adekvaatselt ka epidemioloogilist pilti ning vältida tagasilangust.

Teise põhimõttelise probleemina ei leia valitsuse dokumendist kahjuks ka seda, mis juhtub pärast väga koormavate üldiste piirangute leevenemist. „Need tuleb esimesel võimalusel asendada täppispiirangutega neile, kes on haiged või siis on kontaktis haigete inimestega. Seega on ülioluline on luua nii kiiresti kui võimalik täppispiirangute plaan. Tegelikult sõltub üldpiirangute leevendamise võimalus otseselt sellest, kui hästi oskame täppispiiranguid rakendada. Selles osas jääb dokument kahjuks vaid märksõnaliseks,“ märkis Ossinovski.

Ühtlasi soovitavad sotsiaaldemokraadid valitsusel kaasata teadusnõukotta psühholooge ja sotsiolooge, kes lisaks viiruse käitumisele oskavad hinnata ka inimkäitumist. Samuti vajab Eesti ühiskond epideemia järk-järgulise taandumise ajal uut strateegilise kommunikatsiooni katussõnumit. „Ei ole enam võimalik öelda „püsi kodus“ ning samal ajal otsustada kaubanduskeskuste avamine. Selle asemel vajame uut sõnumit, „võid jälle minna välja, aga…“, mis selgitab inimestele, millisel viisil taastada sotsiaalseid kontakte,“ selgitas Ossinovski.

Sellest, kui edukalt õnnestub meil normaliseerida ühiskonnaelu, sõltub väga suurel määral Eesti inimeste käekäik lähiaastatel, kinnitas Ossinovski.

Täiendav info: Jevgeni Ossinovski, 5545420

Tagasiside