Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees, sotsiaaldemokraat Helmen Kütt avaldas heameelt, et valitsus nõustus sotsiaaldemokraatide ammuse algatusega ning saatis täna parlamenti õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille vastuvõtmise järel hakkab riik kustutama raske puudega laste vanematele.

Lisaks muutub riigipoolse õppelaenu kustutamise menetlus efektiivsemaks ja kiiremaks.

Kehtiva õppetoetuste ja õppelaenu seaduse kohaselt on õppelaenu võtnud inimesel õigus puuduva töövõime või tema lapsel sügava puude tuvastamise korral õppelaenu kustutamisele riigi poolt. Seadusemuudatuse jõustumise järel saavad alates 1. jaanuarist 2018 õiguse õppelaenu riigipoolsele kustutamisele ka need, kelle lapsel tuvastatakse raske puue.

„Mul on väga hea meel, et sotsiaaldemokraatide poolt opositsioonis 2012. aastal algatatud eelnõu vabastada raske ja sügava puudega laste vanemad õppelaenu tagasimaksmisest, mida toona võimaldati vaid sügava puudega laste vanematele, jõuab nüüd ka raske puudega laste vanemateni ja kergendab nende toimetulekut,“ ütles Helmen Kütt, kes on seda seadusemuudatust aastaid tagant tõuganud.

Ka on liiga mahukaks ja aeglaseks osutunud praegune menetlus, kui õppelaenu kustutamiseks tuleb pöörduda laenu andnud krediidiasutusse, kes esitab taotluse kas rahandusministeeriumile (laenusaajal puuduva töövõime tuvastamise korral) või haridus- ja teadusministeeriumile (laenusaaja lapsel sügava puude tuvastamise korral), kes kontrollivad õppelaenu kustutamiseks vajalikke asjaolusid ning maksavad krediidiasutusele laenusaaja võlgnetava summa välja.

Täna valitsuse heakskiidu saanud eelnõu kohaselt esitab inimene edaspidi riigipoolseks õppelaenu kustutamiseks taotluse Sotsiaalkindlustusametile, kes viib läbi vajaliku menetluse. Õppelaenu kustutamiseks vajalikud andmed on Sotsiaalkindlustusametil olemas (lapsel tuvastatud puude raskusastme kohta) või seaduse alusel kättesaadavad (andmed isikul tuvastatud puuduva töövõime kohta töötukassast).

Riigipoolsele õppelaenu kustutamisele õigustatud inimeste ringi laienemise tõttu ka raske puudega laste vanematele vajab sotsiaalkindlustusamet õppelaenude kustutamiseks järgmisel aastal täiendavalt 633 047 eurot ning igal järgneval aastal 129 634 eurot. Arvutuse aluseks on võetud sügava puudega laste vanemate õppelaenu keskmine kustutatav summa 2160.57 eurot. Prognoosi kohaselt on raske puudega laste vanemate rahuldatud taotluste arv järgmisel aastal 293 taotlust ning igal järgneval aastal 60 taotlust aastas. 1. jaanuaril 2016 oli Eestis 5648 raske puudega last.

Lisainfo: Helmen Kütt, tel 51 14 339

Tagasiside