Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Sotsiaaldemokraadid toetasid täna riigikogus õiguskantsleri ettepanekut viia välismaalaste seadus kooskõlla põhiseadusega nii, et abielus olevad ja kooselupartneritest välismaalased oleksid võrdselt koheldud.

Õiguskantsler on vaidlustanud olukorra, kus seadus annab välismaalasele õiguse taotleda elamisluba, et tulla elama Eestis asuva abikaasa juurde. Samas kooselupartneril seda õigust ei ole.

„Sotsiaaldemokraatide fraktsioon jagab õiguskantsleri seisukohta, et kooselupartnerite õigus elada Eestis, kui üks suhte osapool ei ole Euroopa Liidu kodanik, kuulub põhiseaduse kaitsealasse,“ ütles õiguskomisjoni esimees Heljo Pikhof. „Inimeste võrdne kohtlemine kooselu võimaldamisel on nõutav nii Eesti põhiseaduse kui Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni järgi, millega Eesti on ühinenud,“ lisas Pikhof.

Välismaalaste seaduse põhiseadusega kooskõlla viimise ettepanekut toetas 43 saadikut.

Täiendav info:
Heljo Pikhof
5119637

Tagasiside