Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Õiguskomisjoni esimees Heljo Pikhof rõhutas täna riigikogu kõnetoolist, et igaühel meist lasub kohustus seista laste õiguste ja heaolu tagamise eest.

„Õiguskantsler on tänavu kaheksa kuu jooksul algatanud 97 menetlust, mis puudutasid otseselt laste õigusi, kusjuures lapsed ise on oma õiguste kaitseks pöördunud õiguskantsleri poole neljal korral. Need on kohutavad numbrid,“ ütles Pikhof. „Laste vaimse ja füüsilise väärkohtlemise juhtumitele ei saa reageerimata jätta. Laste õiguste tagamise osas on Eestis veel pikk tee minna.“

Pikhofi kinnitusel paneb uus lastekaitseseadus siin igaühele ka vastutuse. „Nüüd on senisest konkreetsemalt sätestatud kohustus teatada abivajavast lapsest kas lasteabi telefonil, kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajale või ka politseile, kellel on seaduslik alus sekkuda ja võimalused osutada abi,“  rääkis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimel sõna võtnud Pikhof.

Oma kõnes juhtis ta tähelepanu sellele, et riigikohus on tunnistanud laste vastu seksuaalkuritegusid sooritanud isikute karistusjärgse kinnipidamise põhiseaduse vastaseks. „Samas on vajadusel võimalik karistusjärgse käitumiskontrolli tingimusi karmistada. Seksuaalkurjategijate puhul on võimalik kaaluda piirangute kehtestamist elukoha valikul, aga ka kohustuslikku ravi, teraapias osalemist või elektroonilist valvet,“ osutas Pikhof.

Teine probleemide ring puudutab lapse vabaduse piiramist rehabilitatsiooniteenust osutavates asutustes, mis toimub pahatihti ilma seadusliku aluseta, lisas Pikhof.

Õiguskantsler Ülle Madise pidas täna riigikogus traditsioonilise aastaettekande.

Täiendav info:
Heljo Pikhof
5119637

 

Tagasiside