Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Pressiteade
20. veebruar

 

Sotsiaaldemokraat Andres Anvelt esitas täna riigikogus arupärimise õiguskantsler Indrek Tederile, saamaks teada, kas võlaõigusseaduse moraalse kahju hüvitamist reguleerivad sätted võivad olla vastuolus põhiseadusega.

„ETV saade Pealtnägija kajastas hiljuti Hillar Koitla kohtukaasust, mis puudutas moraalse kahju hüvitamise nõuet Joosep Laiksoolt, kelle põhjustatud autoõnnetuses hukkusid Koitla vanemad,“ selgitas Anvelt. Nii selles kui paljudes teistes kaasustes on kohus võtnud Anvelti sõnul aluseks võlaõigusseaduse paragrahvi, mille kohaselt on hukkunu või raske kehavigastuse saanud inimeste lähedastel õigus nõuda moraalse kahju hüvitamist üksnes siis, kui hüvitise maksmist õigustavad erandlikud asjaolud.

Samas ütleb põhiseadus, et igaühel on õigus talle ükskõik kelle poolt õigusvastaselt tekitatud moraalse ja materiaalse kahju hüvitamisele. „Antud põhiseaduslik õigus on oma sisult põhiõigus, mida võib piirata ainult mõni teine põhiseaduses toodud õigus või vabadus. Teisalt kehtestab võlaõigusseadus sellele põhiõigusele väga laia tõlgendamisvõimaluse koos ebaproportsionaalse tingimusliku piiranguga, lubades hüvitist maksta vaid erandlike asjaolude korral,“ rääkis Anvelt.

Seetõttu küsib ta õiguskantslerilt hinnangut kahe seaduse võimaliku vastuolu kohta. „Kas te teete riigikogule ettepaneku viia võlaõigusseaduse paragrahv 134 kooskõlla põhiseadusega,“ pärib Anvelt Tederilt.

Täiendav info:
Andres Anvelt
5247747
 

 

Tagasiside