Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

 
Muinsuskaitsekuu avalöögina andsid 68 riigikogu liiget  täna menetlusse eelnõu põhiseaduse muutmiseks. Algatajate sooviks on, et meie riigi alusdokumendis oleks selgelt määratletud iga inimese kohustus hoida nii eesti kui teiste rahvaste kultuuripärandit.
 
Ühe eelnõu koostajana toonitas Mark Soosaar, et põhiseaduse täiendamine sellise paragrahviga on märgilise tähendusega. „Enamiku Euroopa riikide põhiseadustes on juba kultuuripärandi paragrahv, meil see siiani puudus,“ lausus Soosaar. „Meie algatus on tegelikult pikk samm edasi, sest lisaks oma rahvusliku pärandi hoidmisele peab Eesti kodanik suhtuma aupaklikult ka teiste rahvaste kultuuriväärtustesse.”
 
Parlamendi muinsuskaitseühenduse esimees Trivimi Velliste lisas: „Tänane põhiseaduse muutmise algatus näitab, et meie esivanemate pärand on püha. Seda peab hoidma ning kaitsma meist igaüks.”
 
Riigikogulane Imre Sooäär, kes ise on tegelenud ehitusmälestiste taastamisega, pidas samuti kultuuripärandi väärtustamist põhiseaduses väga oluliseks. „Veelgi olulisem on töötada välja uus muinsuskaitseseadus, mis looks ühiskonnas silla eri huvigruppide vahel. Muinsuskaitseametist peab saama kultuurimälestiste valdajatele hea koostööpartner ja abimees,“ sõnas Sooäär.
 
Kui riigikogu peaks eelnõuga algatatud debati tulemusel põhiseadust muutma, siis kõlab uus paragrahv järgmiselt: „Igaüks peab hoidma nii eesti kui teiste rahvaste kultuuripärandit. Riik ja omavalitsused toetavad kultuuriväärtuste  ennistamist ning kaitsmist”.
 
 
 
 
 
Täiendav info:
Mark Soosaar
5024947         
Tagasiside