Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel Riigikogu istungil saab vastuse Vabaerakonna arupärimine, mis keskendusb eestikeelse õppe vajalikkusele alushariduses. Vabaerakonna saadikud soovivad teada, kuivõrd valmis ja paindlik on Eesti koolisüsteem erinevate etniliste ja rändetaustaga laste õpetamiseks eesti keeles ning millised on ministeeriumi plaanid eesti keele kasutamisel alushariduses senisest märksa tõsisemalt. Arupärimisele vastab haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

“Teatavasti on koolisüsteem keskse tähtsusega eesti keelekeskkonna kujunemisel, eesti keele säilimisel ja edasisel arengul. Kuid tänaseni valitsev keelelõhe, mis on Eesti üldhariduses, tuleb ületada, et kindlustada demokraatliku ühiskonna sidus ning suurtest sotsiaalsetest ja poliitilistest pingetest vaba toimimine” ütles Vabaerakonna fraktsiooni aseesimees Krista Aru. Ta lisas, et väga oluline on luua kõikidele Eesti kodanikele võrdväärsed võimalused osalemiseks Eesti elus. 

Vabaerakonna saadikud soovivad ministrilt teada, kui palju on Eestis lasteasutusi, milles õppe- ja kasvatustöö ei toimu eesti keeles ning milliseid teisi keeli on Eesti alushariduses õppe- ja kasvatustöös kasutusel. Ka seda, kuidas on korraldatud rändetaustaga laste alusharidus. Veel huvitab saadkuid, kui laialdaselt on rakendatud nn “Avatud lasteaia” programmi ning kas keelekümbluse programmis osalemine on ja peab olema vabatahtlik ning tasuta. Milles seisnevad takistused selle programmi laiemaks rakendamiseks?

Koolieelse lasteasutuse seadus sätestab, et lasteasutuses voi selle rühmas, kus õppe- ja kasvatustegevus ei toimu eesti keeles, on eesti keele õpe alushariduse raamõppekavas ettenähtud mahus kohustuslik. Saadikuid huvitab, kui edukad ollakse tegelikkuses selle nõude rakendamisel ning milles on peamised puudujäägid. Veel soovivad saadikud teada, millised on ministeeriumi ettepanekud kujundada alusharidus munitsipaal lasteasutustes eestikeelseks? Kas õpetajad selliseks muudatuseks, mille vajadusest on räägitud aastaid, on olemas? 
Lisainfo:
Krista Aru
Vabaerakonna fraktsiooni aseesimees
554 0107
[email protected]

 

Tagasiside