Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Vabaerakonna saadikud saavad tänasel Riigikogu istungil vastuse oma arupärimisele, milles küsitakse Eesti kõrgkoolidc rahvusvahelistumise ja eestikeelse kõrghariduse kohta. Tänases haridussüsteemis on kõrgkoolidel motivatsioon pakkuda inglisekeelset õpet ning see mõjutab oluliselt kogu ühiskonda ja riiki. Arupärimisele vastab haridus- ja teadusminister Mailis Reps. 

2013. aastal ellu viidud kõrgharidusreform lõi tasuta eestikeelse kõrghariduse loosungi all seose õppekeele ja õppimise rahastamise vahele: riik rahastab õppimist õppekavadel, kus õppekeeleks on eesti keel; tasulisi õppekohti saab luua ainult muukeelsetele õppekavadele. “See, et rahvusvahelistumine on tunnistatud akadeemilise edu tagatiseks ja garantiiks ning et tasulisi õppekohti saab luua vaid võõrkeelsetele õppekavadel, on loonud olukorra, kus kõrgkoolidel on motivatsioon pakkuda ingliskeelset õpet,” ütles Vabaerakonna fraktsiooni aseesimees Krista Aru. Ta lisas, et samas on just kõrghariduse keelekasutus üks keele vitaalsuse olulisi nätajaid ning kõrghariduse ingliskeelestumine mõjutab kogu ühiskonda ja riiki. 

 Ingliskeelseid õppekavasid on koos eesti ja inglise keelega õppekavadega 30% õppekavadest, sh magistriõppes on õppekavadest 29% ingliskeelsed. Samas on õppijaid õppekava kohta suhteliselt võhem kui eesti keele puhul.

Saadikud ootavad haridus- ja teadusministrilt vastust küsimustele, miks on kõrgharidusseadustikus fikseerimata põhimõtted, mis kindlustaksid Eesti riigikeele toimimist kõrghariduskeelena. Ka seda, millise osakaaluga on kõrgkoolidega sõlmitavates tulemuslepingutes õpikeskkonna rahvusvahelistumine. Samuti huvitab saadikuid, kas tulemuslepinguid korrigeeritakse sihiga tagada eestikeelne õpetus kõikidel erialadel ning kas väike üliõpilaste arv ingliskeelsel õppekaval tagab kava tasuvuse või rahastatakse ingliskeelset õpet hoopis eestikeelse õppe arvelt?
Lisaks huvitab saadikuid, kuidas selgitada eesti tudengitele, miks neile lubatud eestikeelse bakalaureuse õppekavaga eripedagoogikas loetakse kursus inglise keeles, kui kursusel osaleb Erasmuse programmi tudeng? Kas ministeerium on sellistest juhtumitest teadlik ja selline käitumine on heaks kiidetud. Veel soovivad saadikud teada, kas haridus- ja teadusminister saab kinnitada, et Eesti avalik-õiguslike ja riiklike kõrgharidusasutuste asjaajamiskeel on kõikides kõrgkoolides ja teadusasutustes eesti keel. 

15. märtsil oli Vabaerakonna algatusel Riigikogus oluliselt tähtsa riikliku küsimusena arutamisel eesti keel riikliku taristuna. Lisaks Krista Arule arutlesid eesti keele elujõulisuse ja vajalike seadusandlike rakenduste üle haridusvaldkonnas Tiit Aleksejev, Martin Ehala ning Birute-Klaas Lang. 

Lisainfo:
Krista Aru
Vabaerakonna fraktsiooni aseesimees
554 0107
[email protected]

Tagasiside