Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna (IRL) ütles Eurostati laste vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse teemalist raportit kommenteerides, et riik kehtestab tulevast aastast laste huvihariduses osalemiseks ringiraha. Sellega kaetakse kas mingis osas või täielikult lapse huvihariduse kulud.

„Üheks oluliseks teguriks laste arengus on tagada nende võimalused huvitegevusele. On selge, et majanduslikult keerulisemas olukorras perede lastel ei ole võimalik huviharidusele juurde pääseda, mistõttu ka nende arenguvõimalused on oluliselt piiratumad“, ütles Tsahkna.

Tsahkna sõnul teeb IRL koalitsioonipartnerile ettepaneku kokku kutsuda töörühm, et ette valmistada ringiraha kehtestamine.

„Peame põhjalikult läbi mõtlema, kuidas tagada riigipoolse ringiraha jõudmine laste huvitegevuse toetamiseks selliselt, et see mõnel teisel eesmärgil ära ei hajuks. Praegu on õige aeg ringiraha kehtestamise ettevalmistamisega pihta hakata,“ ütles Tsahkna.   

2011. aastal IRLi ja Reformierakonna vahel sõlmitud koalitsioonilepingus on sätestatud, et noorte huvitegevuses osalemise suurendamiseks ning riskikäitumise vähendamiseks kehtestatakse 2014. aasta 1. jaanuarist ringiraha.  

„Pean vajalikuks, et riik paneks laste huvitegevusega tegelemisele õla alla, kuna see vähendab nende riskikäitumist ning avardab arenguvõimalusi. Tulevikus tähendab see riigile endaga toimetulevaid kodanikke, kes osalevad aktiivselt ühiskonna korralduses, teostavad ennast tööturul ning suudavad luua endaga toimetulevaid perekondi,“ rõhutas Tsahkna.

„Eestis on 39 000 süvavaesuses elavat last, kes võivad vaid unistada huvitegevuses osalemisest, rääkimata paljudest teistest lastest, kelle vanematel kulub enamus sissetulekust näiteks kodulaenu maksmisele. Lisaks kooliharidusele on laste arengu tagamiseks vajalik ka nende aktiivne huvitegevus,“ lisas Tsahkna.   

Eurostati raporti andmeil on Eestis vaesus- või sotsiaalse tõrjutuse risk 23,1 protsendil elanikkonnast, sealhulgas 24,8 protsendil alla 18-aastastest lastest, 24,2 protsendil 18-64-aastastest ja 17,0 protsendil eakamatest inimestest. Madala haridustasemega vanemate lastest ohustab Eestis vaesus 52,8 protsenti, vanemate keskmise haridustaseme puhul on vastav protsent 25,4 ning kõrge haridustaseme puhul 8,2.

Tagasiside