Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

IRLi riigikogu fraktsiooni aseesimehe Toomas Tõniste sõnul ei soovi sotsid vähendada riigiettevõtete nõukogude politiseeritust, vaid üritavad luua tagaukse riigikogu liikmete nimetamisele riigi äriühingute nõukogudesse.

„Sotside algatatud seadusmuudatus näeb ette, et riigi äriühingute nõukogu liikmeid peaks tulevikus heaks kiitma Riigikogu komisjonid. Tegelikkuses ei lahenda see ühtegi sisulist probleemi, vaid tekitab probleeme juurde,“ rääkis Tõniste täna sotside algatatud Riigivaraseaduse täiendamise eelnõu esimesel lugemisel.

„Sotside eelnõu hägustab oluliselt riigile kuuluvate äriühingute juhtimise vastutust. Olukorras, kus üldkoosoleku rollis on minister, kuid nõukogu liikmeid sisuliselt kinnitab riigikogu komisjon ning ministrile jääb vaid otsuse allkirjastaja roll, ei saa üldkoosolek reaalselt talle pandud vastutust täita. Võimude lahusus saab olulisel määral rikutud ning ka vastutus hajub,“ selgitas Tõniste.

Tõniste sõnul on põhiline küsimus täna hoopis selles, kas Riigikogu liige võib kuuluda riigi äriühingu nõukogusse ja saada selle eest tasu, või mitte. Tema sõnul tuleb parlamendiliikme kuulumist riigi osalusega äriühingu nõukokku käsitleda riigiametis töötamisena. Põhiseadus aga keelab Riigikogu liikmel olla samaaegselt teises riigiametis.

„Lisaks vastuolule võimude lahususe põhimõttega võib riigikogu liikme kuulumine äriühingutesse tuua kaasa võimalikke huvide konflikte, suurendab nõukogude politiseeritust ning vähendab nõukogude töö efektiivsust. IRL on seisukohal, et riigikogu liige ei peaks kuuluma riigi äriühingute nõukogudesse,“ toonitas Tõniste.

Tõniste hinnangul tuleb erinevate JOKK skeemide väljamõtlemise asemel, et lubada riigikogu liikmel kuuluda äriühingute nõukogudesse, hoopis muuta riigikogu liikme staatuse seadust selliselt, et riigikogu liikmel poleks võimalik kuuluda riigi osalusega äriühingu nõukogusse riigi esindajana.

Riigikogu liikmete kuulumise riigi äriühingu nõukogudesse tõstatas 2008. aastal toonane õiguskantsler Allar Jõks, kes tegi ettepaneku, et riigikogu liikme kuulumine riigi äriühingu nõukogusse tuleb keelata, kuna see on vastuolus põhiseaduse ametite ühitamatuse põhimõttega ning võimude lahususe printsiibiga.

Tagasiside