Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Isamaa ja Res Publica Liidu aseesimees Siim Kiisleri sõnul ei saa nõustuda Taavi Rõivase väitega, et augustis lepiti valitsuskabinetis kokku omavalitsuste haldusreformi järgsed ülesanded ja rahastamine.

„Haldusreformi vältimatu osa on muuta ka omavalitsuste rahastamise põhimõtteid, sellest johtuvalt esitas IRL riigihaldusministrile Arto Aasale ettepanekud juba kevadel, kuid seni ei ole Aas sellekohast seaduseelnõud esitanud. Praegu liitumisläbirääkimisi pidavate omavalitsuste jaoks on kriitilise tähtsusega teadmine, millistel põhimõtetel hakkab toimima nende tulubaas peale haldusreformi,“ kritiseeris Kiisler otsustamatust.

„Viimati arutati omavalitsuste rahastamist valitsuskabinetis augusti lõpus ning lepiti kokku, et Arto Aas analüüsib IRLi ettepanekuid ja vajadusel toob lauale omapoolsed ettepanekud. Tänaseks on sellest kaks kuud möödas, kuid otsuseid ei ole ja vaikus kestab,“ kommenteeris Kiisler.

Kiisleri selgitusel on praegu kaks peamist omavalitsuse tulubaasi rahaallikat – tulumaks ja tasandusfond. „Tulumaksu saab omavalitsus 11,6 protsenti oma elanike tulult. See tähendab, et kui elaniku palk on tuhat eurot, laekub omavalitsuse eelarvesse 116 eurot. Meie ettepanek on muuta omavalitsusele laekuva tulumaksu protsenti nii, et neis omavalitsustes, kus elanike tulud on väiksemad, oleks omavalitsusele laekuv tulumaksu protsent suurem. Siis ei sõltu enamik omavalitsusi enam töökohtade loomist mittemotiveerivast tasandusfondist,“ kommenteeris ta erakonna ettepaneku sisu.

„Sisuliselt tähendaks see, et Tallinnast ja Tartust kaugemal asuvad ja seetõttu väiksema tulupotentsiaaliga omavalitsused saavad tasandusfondi asemel omale senisest suurema osa tulumaksust. Nii saame suurendada omavalitsuste vabadust ja vastutust oma eelarve kujundamisel ning leevendada tõhusalt regionaalsetest sissetulekutasemetest tulenevaid erisusi,“ selgitas ta.

Kiisleri sõnul on IRLi ettepanekud kantud kaugemast eesmärgist, et tulevikus oleks Eesti omavalitsused iseseisvad ja hästi toimetulevad ning suudavad nii oma kodanike kui ka investeeringute ja kultuurikeskkonna poolest konkureerida Tallinna või Riiaga. „Tuleviku omavalitsuse peamine ülesanne on aidata kaasa sellise majandus- ja elukeskkonna loomisele, mis kasvatab elanike sissetulekuid ja heaolu. Uus tulumaksu jaotamise süsteem loob selleks paremad võimalused,“ lõpetas ta.

Kontakt
Priit Värk
58 053 895

Tagasiside