Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna andis Vabariigi valitsus Riigikogule üle haldusreformi seaduse eelnõu. Avaldusega esines ka endine Regionaalminister Siim-Valmar Kiisler, kelle sõnul ei tohi reform lähtuda kitsalt tänastest oludest vaid peab ennekõike arvestama Eesti rahvastiku tuleviku prognoosidega ning soodustama suuremate ja tugevamate omavalitsuste teket.

„Seda reformi tehes peame mõtlema mitte minevikule ega ka mitte olukorrale järgmistel valimistel vaid silmas tuleb pidada 25 aasta perspektiivi.  Me peame ausalt vaatama erinevate piirkondade rahvastikuprognoose ja andma endale aru reaalsetest arengutest elanike arvu kahanemisel, inimeste ümberpaiknemisel ja elanikkonna vananemisel,“ ütles Kiisler.

Ta meenutas, et aasta tagasi kui toimus tänase valitsuse moodustamine, siis alles arutleti selle üle, milliste kriteeriumide järgi omavalitsuste ühinemise vajadust üldse hindama hakatakse ning leiti, et kõigepealt tuleb neis kriteeriumides kokku leppida. „Õnneks jõuti üsna kiiresti lähenemiseni, mille mõistuspärasust kinnitavad teiste riikide kogemused – omavalitsuse eduka toimetuleku peamiseks kriteeriumiks on tema elanike arv,“ selgitas Kiisler.

Seetõttu kiitis ta valitsuse otsust toetada IRLi ettepanekuid, mis soodustavad suuremate omavalitsuste teket. „Hea on tõdeda, et eelnõus on reformi ambitsiooni tõstetud – lisandunud on omavalitsuse soovitusliku suuruse kriteerium ja selleks kriteeriumiks on 11 000 elanikku. Sellest suurusest alates on ette nähtud ka täiendav toetus 500 000 eurot,“ selgitas ta.

Lõpetuseks tuletas Kiisler meelde ka taasiseseisvumise algusaegu kui Mart Laar 1992. aastal peaministrina haldusreformi toonasele valitsusele eesmärgiks seadis, siis ei osatud arvata, et just see reform tema valitsuse plaanitud paljude reformide seas teiste erakondade poolt nii pikaajalist vastuseisu kohtab.

„Veel 2014. aastal seisis tollase valitsuse peaminister Taavi Rõivas haldusreformile vastu ja ta sõnas, et me ei peaks Tallinnast ütlema, et omavalitsused ilmtingimata liituksid. Õnneks on IRLi pikaajaline ja visa töö kandnud vilja ning lõpuks on ka meie poliitilised partnerid võtnud omaks mõttelaadi, et ilma haldusreformita enam Eestis edasi ei saa,“ lõpetas Kiisler.

Kontakt:
Priit Värk
+372 58 053 895

Tagasiside