Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kultuurikomisjoni liikme Andrus Saare (IRL) sõnul levitavad sotsiaaldemokraadid ebatõdesid, väites, et põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse vastuvõtmisega justkui kiirustatakse ja eiratakse parlamentaarset demokraatiat. 

„Sotside süüdistustel, nagu põhikooli ja –gümnaasiumiseadus võetaks vastu kiirustades ja teiste arvamust arvestamata, puudub tõsiseltvõetavus. Muudatusi põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses on riigikogus arutatud üle poole aasta, komisjon on eelnõud arutanud kahekümne kuuel komisjoni istungil, samuti on eelnõu kogu aeg olnud riigikogu liikmetele kättesaadav. Oma ettepanekuid ja arvamusi eelnõule on esitanud kokku 29 asutust, ühendust ja inimest, nende seas Eesti Haridustöötajate Liit, Eesti Koolijuhtide Ühendus, Eesti Lastevanemate Liit, Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Õpetajate Liit,“ rääkis Andrus Saare.

Samuti saavutati tema sõnul riigikogu kultuurikomisjonis mitmetes väga põhimõttelistes ettepanekutes opositsiooniga üksmeelel. „Näiteks tänu konsensuslikule toetusele tulevad maakonnakeskustesse riigi poolt rahastatavad tugiteenused. Samuti lepiti kokku koolivaheaegade jaoks suurema paindlikkuse andmine. Opositsioon soovis säilitada rahvusvahelise õppe korralduse ja koolipiirkonnad sellisel kujul, nagu on sätestatud tänases kooliseaduses ning komisjonis said nii need kui paljud muud ettepanekud heakskiidu,“ ütles Saare.

Saare rõhutas, et arutelu kooliseaduse üle pole veel lõppemas. „Suvel valmistab valitsus ette seadusemuudatuse koolide  rahastuse põhimõtetega, et sügisest saaks riigikogu seda menetlema hakata. See tagab põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele juurde vajaliku rahalise poole, sh  õpetajate palgakasvu ja toetuse omavalitsuste palgal olevatele tugispetsialistidele,“ märkis Saare. 

Uue põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega tagatakse kodulähedase põhikooli säilimine ja tugevad maakondlikud gümnaasiumid, samuti suureneb koolide iseseisvus ja vastutus oma elu korraldamisel. Lisaks täpsustatakse uue seadusega õpetajate töökoormust, kelle kogu tööaeg peab mahtuma nädalas 35 töötunni sisse, mis kätkeb endas kõiki õpetaja tööülesandeid.

Tagasiside