Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

IRLi fraktsiooni liige Andrus Saare ütles riigikogus tänasel olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelul üldhariduse jätkusuutlikkuse kohta, et peamine oht üldhariduskoolide jätkusuutlikkusele on koolivõrgu ebamõistlik majandamine, mida soosib kehtiv üldhariduse rahastamiskorraldus.

„Vaadates kehtivat üldhariduskoolide rahastamise põhimõtet tundub, et pigem oleme kinnisvara usku kui hariduse usku rahvas. Tänase üldhariduse rahastamise loogikas on viga selles, et rahaliselt on paremas seisus need omavalitsused, kellel on rohkem koolimaju ja kinnisvara. Rahastamisel toimub küll õpilaste alusel, aga seda lähtudes kooli hoonest. Olenemata sellest, et mitmed neist hoonetest on pooltühjad või asuvad teineteisele väikese jalutuskäigu kaugusel. Selline omavalitsuste toetamise kord ei soosi vastutustundlikke otsuseid, mis lähtuksid demograafilisest vajadusest,“ selgitas Saare.

Saare lisas, et Eestis on keskmiselt veidike üle 20 ruutmeetrit koolipinda ühe õpilase kohta. OECD peab tema sõnul mõistlikuks 10 ruutmeetrit, mistõttu kütame ja katame täna kaks korda rohkem pinda kui vaja.

Saare sõnul on praegu kehtivas üldhariduse rahastamisalustel mitmeid loogikavigu. „Näiteks võrdsete õpilaste arvu korral saab raha rohkem see omavalitsus, kellel on koolihooneid rohkem ja see vahe on enam kui 15%. Aga samuti on näiteid omavalitsustest, mis saavad toetust gümnaasiumile, kus gümnaasiumi osas pole aga ühtegi õpilast,“ rääkis Saare.

Lisaks tõi ta välja anomaaliaid, kus kolme õpilase võrra väiksem õpilaste arv vähendab juhtimiskulu 0,5 ametikohta. Ühe õpilase muutus aga vähendab teatud juhul rahastust 37%.

„Üldhariduse rahastamise kitsaskohtadesse on paljuski maetud nii õpetajate palgakasv kui ka omavalitsuste soov teha mõistlike otsuseid, mis vähendaksid nende majanduslikku koormat. Paljustki seetõttu jõuab Eestis hariduse tarbeks eraldatud rahast õpetajate palkade maksmiseks üksnes 36% kogu üldhariduse rahast. Mujal Euroopas on vastav näitaja pea poole kõrgem,“ ütles Saare.

Tema hinnangul seab inimeste keskustesse ränne ja madal sündimus senisest veelgi enam surve alla täna veel toimivad kodulähedased väikesed maakoolid. Just ebamõistliku, paljudes omavalitsustes dubleeriva majandamise lõpetamises peitub Saare arvates võti, tagamaks ressurssi hoidmaks elus kodulähedasi põhikoole.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse uued rahastamisalused jõuavad peagi riigikokku menetlusse.

Tagasiside