Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna kell 10 algab Riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu „Eesti energiajulgeoleku ja varustuskindluse väljakutsetest“, mille eesmärk on tasakaalustada ühiskondlikku debatti Eesti strateegiliste valikute üle energeetika valdkonnas. Euroopa Parlamendi liikme Riho Terrase ja Riigikogu Isamaa fraktsiooni algatatud arutelu üheks ajendiks on riigi selge plaani puudumine ses osas, kuidas täpselt peaks üleminek kliimaneutraalsusele toimuma.

„Lisaks loosungitele on Eestil vaja ka konkreetseid plaane kliimaneutraalsuse saavutamiseks. Me oleme kõik seda meelt, et keskkonda tuleb hoida ning saastet vähendada ja selleks on vaja parimaid võimalikke tehnoloogiaid, kuid seejuures ei tohi häbimärgistada olemasolevaid tehnoloogiaid, vaid mõelda, kuidas neid kaasajastada,“ ütles Terras, kes kuulub Euroopa parlamendi tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni.

Terras toob olulise murekohana välja, et puudub ühtne energiastrateegia, mis looks turuosalistele tegutsemiseks vajaliku õiguskindluse. „Energiasektor on äärmiselt oluline ja strateegilise tähtsusega valdkond, mida ootavad ees tohutud muudatused. Seetõttu on vaja sektori vajadused selgelt sõnastada ning piiritleda. Kliimaeesmärkide täitmist ei ole võimalik vaadata eraldiseisvana Eesti julgeolekust ja sotsiaalmajanduslikku heaolust,“ lisas Terras.

Arutelu ja ettekanded Energiajulgeoleku teemal teevad Euroopa parlamendi liige Riho Terras, TalTechi professor Alar Konist ja Isamaa fraktsiooni liige Andres Metsoja.

Otseülekannet saab vaadata Riigikogu kodulehel: https://www.riigikogu.ee/infoallikad/multimeedia/otseulekanded/

Tagasiside