Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Res Publica ja Isamaaliidu fraktsioonid andsid parlamendi menetlusse otsuse eelnõu teha valitsusele ülesandeks esitada 18. septembriks käesoleval aastal vajalikud eelnõud või tagada muude vahenditega olukord, kus eksisteeriksid selge õiguslik alus ning võimalused rahvusvähemuste informeerituse parandamiseks ja edendamiseks nii, et kehtivas ringhäälinguseaduses avalik-õiguslikule ringhäälingule seatud ülesanded oleksid täidetud.

 

„Riigi ülesanne on tagada kõigile selles riigis elavatele inimestele võimalus, saada objektiivset tasakaalustatud informatsiooni oma riigi elust,” ütles Riigikogu Res Publica fraktsiooni liige Ela Tomson eelnõu üleandmisel.

Seletuskirja kohaselt peab riik lahendama olukorra, kus Eesti Televisioon ei suuda edastada vajaliku vaadatavusega programmi mitte eesti keelt kõnelevale elanikkonnale ja valdav osa neist saab nii argiküsimustes kui ka poliitilistel teemadel oma informatsiooni Vene Föderatsioonis toodetud ning kaabeltelevisiooni kaudu edastavast programmist.

„Vaba meedia olukord Vene Föderatsioonis on viimastel aastatel oluliselt halvenenud, samuti on loodud Balti riike sihikindlalt halvustavaid infovälju. Sellest tulenevalt peab Eesti riik võtma meetmed, et tasakaalustada venekeelset infovälja Eestis, et kaitsta meie rahvuslikke huve ning sisemist rahu ja julgeolekut,” sõnas Riigikogu Isamaaliidu fraktsiooni esimees Andres Herkel.

Tagasiside