Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Res Publica fraktsioon algatas täna Riigikogus karistusseadustiku muutmise eelnõu, mis annab kohtutele võimaluse rakendada raskete narko- ja korruptsioonikuritegude toimepanijate kogu vara konfiskeerimist.

"Sellise meetodi kasutuselevõtt on oluline just raskete narko- ja korruptsioonikuritegude puhul, kus konfiskeerimine on organiseeritud kuritegevuse jaoks kardetuim mõjutusvahend," ütles Ken-Marti Vaher.

Kogu vara konfiskeerimine asendaks kehtivas karistusseadustikus ette nähtud varalise karistuse, mis võib ulatuda süüdimõistetu kogu varani. Praktikas on varalisest karistusest aga vähe kasu, sest sageli kirjutavad kurjategijad oma vara variisikute nimele. Täna algatatud eelnõu võimaldab aga kurjategijate vara konfiskeerida ka juhul, kui see on konfiskeerimise vältimiseks antud üle kolmandatele isikutele.

Justiitsminister on lubanud, et Valitsus esitab oma eelnõu täna konfiskeerimise ulatuslikumat kasutamist takistavate probleemide lahendamiseks. Kuna seda pole enam kui poole aasta jooksul tehtud, pakkus Res Publica probleemide lahendamiseks välja oma eelnõu.

Tagasiside