Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjon arutab homme Res Publica fraktsiooni ettepanekut tühistada omandireformi aluste seaduse (ORAS) lõiget, mis sätestab, et Saksa riigiga sõlmitud lepingute alusel Eestist lahkunud isikute omandis olnud ja Eesti Vabariigis õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise või kompenseerimise taotlused lahendatakse riikidevahelise kokkuleppega.

Riigikohtu üldkogu tunnistas 28. oktoobril 2002. aasta otsusega selle lõike vastuolus olevaks põhiseadusega, tõdedes, et põhiseadusevastasuse konstateering tähendab ebamäärase olukorra jätkumist ning seadusandja peaks selle ületamiseks andma asjakohase õigusliku regulatsiooni. Üldkogu märkis, et kuni seadust ei viida kooskõlla õigusselguse põhimõttega, ei saa otsustada ümberasunutele kuulunud vara tagastamist või kompenseerimist ega seda vara erastada. Riigikohtu üldkogu otsust pole käesolevaks ajaks täidetud. Lepet, millele lõige viitab, pole käesolevaks ajaks sõlmitud.

"Kuna kohus on tõdenud, et see säte on tänaseks muutunud põhiseadusega vastuolus olevaks ja omandireformi subjekte koheldakse nendega võrreldes, kellel on õigus oma vara tagasi nõuda, ebavõrdselt, siis on probleemi lahendamise edasilükkamine põhjustanud ebakindluse ja selgusetuse, mille peab riigikogu nüüd lõpetama," ütles riigikogu majanduskomisjoni liige Sven Sester.

Möödunud aasta detsembris otsustas Riigikohtu halduskolleegium anda üldkogule lahendada Saksa riigiga sõlmitud lepingute alusel Eestist lahkunud isikute omandis olnud vara tagastamise või kompenseerimise küsimuses asuda seisukohale, et kujunenud olukorras tuleb ümberasujate kohtuasi anda läbivaatamiseks Riigikohtu üldkogule. Kolleegium soovis, et üldkogu annaks hinnangu seaduseandja tegevusetuse põhiseaduspärasusele ja ORAS § 7 lg 3 kehtivusele. Esialgselt on kavandatud pidada selles asjas Riigikohtu üldkogu istung veebruari keskel.

"Kui juba Õiguskantsler on ühemõtteliselt soovitanud täita Riigikohtu kolme aasta tagust otsust omandireformi aluste seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks, siis pole põhjust sellega enam viivitada," leiab Sester.

Lisainfo:

Sven Sester
Riigikogu liige
Res Publica
Tel: 6 316 562

Tagasiside