Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Avo Üprus andis eile Res Publica fraktsiooni nimel Riigikogu juhatusele üle kriminaalmenetluse seadustiku ja ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu.  Selle kohaselt hakkab alaealistele kuriteoohvritele osutatav ohvriabiteenus sisaldama ka riigi kulul osutatavat psühholoogilist abi ja tugiisikuteenust.

 
Eelnõu algataja leiab, et alaealistele kuriteoohvritele, näiteks väärkohtlemise ohvriks langenud lastele, kuluks selline abi ära ning seda peaks olema võimalik saada ilma keeruka bürokraatliku menetluseta. Seetõttu on otstarbekas selle osutamist korraldada ohvriabiteenuse mõistet laiendades, mitte kuriteoohvritele riikliku hüvitise maksmise täiendavaid aluseid luues.
 
Seletuskirja kohaselt on muudatuse eesmärk võimaldada kaasata ohvriabitöötajaid alaealiste tunnistajate ülekuulamise juurde, samuti parandada raskete kuritegude ohvriks langenud inimeste olukorda, tõstes kuriteoohvritele ohvriabiseaduse alusel makstava hüvitise määra.
 
Avo Üprus
Riigikogu liige
Res Publica
502 0857, 631 6558
 
Rauno Veri
RP meedianõunik
53408908, 693 6322
Tagasiside