Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kolm Riigikogu Res Publica fraktsiooni liiget esitasid justiitsminister Rein
Langile arupärimise, küsides, miks viimane tegeleb kangekaelselt tarbetu
"Delfi-eelnõuga" olukorras, kus on lahendamata rida palju tähtsamaid
probleeme ning enamus ministeeriumi ülesandeid on täitmata.  Ken-Marti
Vaher, Avo Üprus ja Reet Roos küsivad justiitsministrilt aru seitsme eelnõu
või tähtsa ülesande tähtaegse täitmatajätmise kohta.

Justiitsminister peab vastama, millal valmivad süüteoga omandatud vara
konfiskeerimist lihtsustavad karistusseadustiku muudatused. Valitsus ei
toetanud 2005. aasta juunis Res Publica sellekohast algatust ja lubas
omapoolset seadusemuudatust, seda pole aga Riigikogule esitatud.

2005. aasta lõpuks pidi valmima karistusseadustiku majanduskuritegude
peatükki muutev eelnõu. Ajakirjanduses ilmunud andmete kohaselt plaaniti
eelnõuga muuhulgas leevendada karistusi ametialaste kuritegude eest.
Riigikogu liikmed soovivad teada, kas töö nimetatud eelnõuga
endiselt käib.

Samuti pidi läinud aasta lõpuks valmima korrakaitseseaduse eelnõu.
Arupärijad soovivad teada, kas selle eelnõu koostamine on endiselt kavas ja
mis on tinginud selle valmimise venimise.

Möödunud aasta detsembris pidi valmima ka avaliku teenistuse seaduse
kontseptsioon, saadikuid huvitab, kas Rein Lang on ministrina suuteline uue
avaliku teenistuse eelnõuga välja tulema.

Arupärijad tahavad Rein Langilt teada ka seda, miks ei ole avaldatud
kokkuvõtet, mille pidi tegema töörühm, mis moodustati selgitamaks kas meie
seadusandlus on tõepoolest nii lünklik, et säärased intsidendid nagu Ain
Hanschmidti tehingud Ühispangas on tõepoolest seadustega kooskõlas.

Lisainfo:
Ken-Marti Vaher
Riigikogu liige
Res Publica
504 3674

Rauno Veri
RP meedianõunik
5340 8908

Tagasiside