Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Fraktsioonid andsid Riigikogu menetlusse riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on tuua strateegiliste eelarveküsimuste
otsustamine Riigikogu tasemele. Eelnõu seletuskirja kohaselt on parlament praegu Eestis Euroopa Liidu eelarve kaudu eraldatavate vahendite
planeerimise protsessist sisuliselt välja lülitatud.

Res Publica ja Isamaaliidu eelnõu sätestab, et eelarvestrateegia koostatakse vähemalt järgmise eelarveaasta ja sellele järgneva kolme aasta kohta ning
Riigikogu kiidab selle valitsuse ettepanekul heaks hiljemalt seitse kuud enne eelarveaasta algust.

"53 miljardit arengusse suunatud krooni jagatakse praegu kabinetivaikuses, peame loomulikuks, et jaotuse proportsioonid määrab siiski parlament, kuna
see on valik, mis kujundab oluliselt meie riigi tulevikku," ütles Res Publica esimees Taavi Veskimägi.

Lisainfo:

Taavi Veskimägi
Res Publica esimees
501 0168

Helir-Valdor Seeder
Riigikogu liige
Isamaaliit
504 2704

Rauno Veri
RP pressiesindaja
5340 8908

Lisatud eelnõu tekst:

RIIGIEELARVE SEADUSE § 91 MUUTMISE SEADUS

§ 1. Riigieelarve seaduse (RT I 1999, 55, 584; 2004, 22, 148) §-s 91 tehakse järgmised muudatused:

lõige 2 sõnastatakse ümber järgmiselt:
"(2) Eelarvestrateegias esitatakse: 1) eelarvepoliitilised põhimõtted,
sealhulgas riigieelarve tasakaalu, ülejäägi või puudujäägi suhtes;
2) Vabariigi Valitsuse tegevuse peamised eesmärgid;
3) majandusolukorra analüüs;
4) majandusarengu prognoos, sealhulgas valitsussektori tulude prognoos;
5) Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamise strateegia;
6) muu finantsjuhtimiseks oluline informatsioon."

lõige 3 sõnastatakse ümber järgmiselt:

"(3) Eelarvestrateegia koostatakse vähemalt järgmise eelarveaasta ja sellele järgneva kolme aasta kohta ning selle kiidab Vabariigi Valitsuse ettepanekul
heaks Riigikogu hiljemalt seitse kuud enne eelarveaasta algust."

Riigikogu esimees
Toomas Varek

Tallinn, ………………….. 2006

Esitavad Res Publica fraktsioon ja Isamaaliidu fraktsioon 17. aprillil 2006.

Marko Pomerants Andres Herkel
Fraktsiooni esimees Fraktsiooni esimees

RIIGIEELARVE SEADUSE MUUTMISE SEADUSE SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Käesoleva eelnõu on koostanud Res Publica fraktsioon. Eelnõu vastuvõtmine nõuab Riigikogu koosseisu häälteenamust.

Eelnõu eesmärk ja sisu

Seoses 2007-2013 aastal Euroopa Liidu eelarve kaudu Eestile eraldatavate vahendite planeerimisega on Eestis kujunenud olukord, kus Riigikogu on nende
vahendite pikaajalise planeerimise protsessist sisuliselt välja lülitatud ja talle on jäetud vaid valitsuse otsuste kinnitaja roll iga-aastase riigieelarve kinnitamise käigus. Sisuliselt sama on olukord ka riigieelarve vahendite pikaajalise planeerimisega.

Käesoleva eelnõu eesmärk on tuua strateegiliste eelarveküsimuste otsustamine Riigikogu tasemele.

Selleks sätestatakse, et eelarvestrateegia koostatakse vähemalt järgmise eelarveaasta ja sellele järgneva kolme aasta kohta ning selle kiidab Vabariigi Valitsuse ettepanekul heaks Riigikogu hiljemalt seitse kuud enne eelarveaasta algust.

Samuti sätestatakse, et eelarvestrateegia osa on ka Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamise riiklik strateegia

Seaduse rakendamiseks vajalikud kulutused
Seaduse rakendamisega ei kaasne täiendavaid kulutusi.

Seaduse jõustumine
Seadus jõustub üldkorras.

Esitavad Res Publica fraktsioon ja Isamaaliidu fraktsioon 17. aprillil 2006.

Marko Pomerants            Andres Herkel
Fraktsiooni esimees        Fraktsiooni esimees

Tagasiside