Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Res Publica liige Reet Roos andis täna Riigikogu menetlusse lapsele elatise
tagamise seaduse eelnõu, mille eesmärk on tagada lapse toimetulek ja heaolu
juhul, kui lapsele elatise maksmiseks kohustatud vanemalt ei õnnestu elatist
saada.

Seaduse jõustudes tekib last kasvataval vanemal õigus taotleda
sotsiaalkindlustusametilt igakuiselt kuni 75% elatise miinimummäärast, mis
on 1125 krooni kuus.  Ta võib seda teha pärast seda, kui on saanud
kohtutäiturilt kinnituse, et kohustatud vanemalt ei ole võimalik raha saada.
Nõue elatise maksmiseks kohustatud vanema vastu läheb hüvitatud summa
ulatuses üle riigile.

Reet Roos ütles täna eelnõud üle andes, et see algatus on vajalik, kuna
kasvatab laste ja nende vanemate turvatunnet, tagades, et üksikvanem saab
kätte lapsele ette nähtud elatise.  "Olen kindel, et seda toetavad üksi last
kasvatavad vanemad, kellel on raskusi teiselt vanemalt elatisraha
kättesaamisega ja ka need vanemad, kes ei suuda oma kohustusi täna täita
tegeliku majandusliku kitsikuse tõttu," rääkis Roos.

Lisainfo:
Reet Roos
Riigikogu liige
Res Publica
527 7110

Rauno Veri
Res Publica meedianõunik
5340 8908

Tagasiside