Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Res Publica fraktsiooni liige Urmas Reinsalu esitas Res Publica ja Isamaaliidu poliitikute nimel viis arupärimist, et luua selgust euroraha kasutamise asjas. Riigikontrolör on esitanud Riigikogu Euroopa asjade komisjonile ülevaate, millest tulenevalt on valitsusel selles vallas tõsiseid tegematajätmisi. Segaduste kohta valitsemisalades esitati arupärimised peaministrile ja veel neljale ministrile.

Reinsalu ütles täna Riigikogu kõnetoolis, et selles valguses mõjuvad veidrana peaminister Andrus Ansipi kiidusõnad valitsuse võimekusest euroraha kasutamisel. Siiram oleks olnud rääkida avameelselt probleemidest. „Nüüd on parlamendi asi luua selgust tegematajätmistes ja leida võimalusi raha tõhusamaks kasutamiseks,” rääkis Reinsalu.

Arupärijad küsivad peaminister Andrus Ansipilt, miks on struktuurifondide meetmete osas väljamaksete määr erakordselt väike Haridus- ja Teadusministeeriumi meetmes “Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem“ – väljamakseid 1,9% meetme mahust, meetme maht on 630 miljonit; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi meede “Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni edendamine” – väljamakseid 3,7% meetme mahust, meetme maht on 606 miljonit; Sotsiaalministeeriumi meede 4.4 “Haiglavõrgu reorganiseerimine” – väljamakseid 0,7% meetme mahust, meetme maht 437 miljonit.

Arupärijad küsivad siseminister Kalle Laanetilt, kas riigikontrolöri kriitika Schengen Facility raha kasutamise korraldamisega on kohane. Sotsiaalministrilt Jaak Aabilt, kas Euroopa Sotsiaalfondi meetmete rakendamisel on tulemusnäitajate saavutamine ministeeriumi plaanitud mahus võimalik. Põllumajandusminister Ester Tuiksoolt, miks pole avatud kolme meedet toetamaks metsamajandust, kohalikku initsiatiivi ja kalandust. Majandus- ja kommunikatsiooniministrilt Edgar Savisaarelt, kas vastab tõele, et teede rajamiseks ette nähtud raha võib jääda kasutamata, kuna Eesti projekteerijad ei jõua projekte ette valmistada.

Arupärijad küsivad ministritelt, kas ollakse nõus seisukohtadega, mille on nendes küsimustes esitanud riigikontrolör ning mida on ette võetud nimetatud probleemide lahendamiseks.

Tagasiside