Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esimehe Priit Sibula sõnul on ta risti-vastupidisel seisukohal Sven Mikseriga, kes väidab, et ka paar tuhat pagulast pole Eesti jaoks taluvuse piir.

„IRL on seisukohal, et pagulaste vastuvõtmisel tuleb seada seadusega sätestatud ülempiir ja see peab olema kordades väiksem kui paar tuhat. Seetõttu oleme teinud IRL-i fraktsiooniga ka vastavad muudatusettepanekud Riigikogu põhiseaduskomisjonile “Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadusele“, millega sätestatakse seaduses konkreetne ülempiir ümberasustatavate ja -paigutatavate välismaalaste vastuvõtmisel ja nende selged õigused ja kohustused Eesti riigi ees,“ ütles Sibul.

Priit Sibula sõnul tuleb esiteks arvestada Eesti võimekust lõimida välismaalasi ühiskonda ja just seetõttu tuleb meie arvates seada ülempiiriks 0,03% Eesti alalisest elanikkonnast ehk mitte rohkem kui 390 inimest aastas.

„Teiseks tuleb arvestada ka riigi finantsvõimekusega st kui palju läheb maksma nende inimeste majutamine, integreerumisega seotud koolitused ja potentsiaalne kulu sotsiaalsüsteemile tulevikus,“ arutles ta.

„Lähtudes just Eesti riigi võimekusest ja jälgides ühiskondlikku debatti sel teemal on meie arvates 390  ümberasustatavat ja -paigutatavat välismaalast aastas maksimaalne piirarv, millest üle minna ei saa. Konkreetse piirarvu saab valitsus kehtestada igal aastal arvestades tegelikku olukorda ning see saab loomulikult olla ka väiksem,“ rõhutas Sibul.

Lõpetuseks tuletas Sibul meelde, et Eesti on Euroopas tänagi peale Lätit ja Luksemburgi põliselanikkonna osakaaluga rahvastikust kolmandal kohal, mistõttu on Isamaaliidu poolt 90ndatel rajatud konservatiivne migratsioonipoliitika igati õigustatud ja seda joont kavatsetakse ka edaspidi jätkata.

Tagasiside