Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni aseesimehe Liisa Pakosta (IRL) ettepanekul hindab komisjon täna, kas valimiste eel maksumaksja raha eest tehtud teavituskampaaniad olid eetilised.

Pakosta sõnul on komisjon analüüsinud arvukate ekspertide arvamusi, mis viitavad sellele, et reklaamid andsid nendel ennast eksponeerinud Tallinna poliitikutele valimistel maksumaksja raha eest eelise. Pakosta ettepanekul otsustab korruptsioonivastane komisjon täna reklaamide eetilisuse üle.

„Minu hinnangul ületas valimiste eelne teavituskampaania maksumaksja raha eest meie pealinnas nii eetilised kui korruptiivsed piirid ja selle teemaga riigikogus edasi tegelemiseks ootame komisjoni selget hinnangu nendele juhtumitele,“ rääkis Pakosta, kelle sõnul tuleb leida võimalus, kuidas panna piir maksmaksja raha kasutamisele valimiste eelsetes teavituskampaaniates.

Selleks tegi Pakosta ettepaneku komisjonil hinnata, kas Riigikogu põhiseaduskomisjon peaks andma omapoolse hinnangu täienduste ja paranduste vajalikkusele korruptsioonivastasele seadusele ja teistele valimiseelset reklaami puudutavatele seadustele.

Samuti tõstatab Pakosta komisjonis küsimuse, kas pidada heaks praktikaks politsei ja uurimisorganitepoolset tegevusetust menetluste alustamisel korruptsiooniohtlike olukordade tuvastamisel põhjendusega, et Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon oma pädevuse piirides samuti teemaga tegeleb. Tema sõnul pole Riigikogu komisjoni pädevuses uurimistoimingute läbiviimine, vaid üldiste hinnangute andmine.

Pakosta sõnul oleks tervitatav, et eetilisi hinnanguid korruptsiooniohtlike olukordade kohta annaks Riigikogu senisest selgemalt, mis tõstatab tema sõnul päevakorda taas eetikakoodeksi vajalikkuse küsimuse.

„Nägime hiljuti Küprose parlamendist, kuidas parlamendi eetikakomitee andis selge hinnangu korruptsioonijuhtumitele, mida õiguskaitseorganid alles asusid uurima. Selline eetilise seisukoha andmine hoiaks õhu puhtama ja ei meelitaks osasid poliitikuid keerutama ja JOKK skeemitama,” sõnas Pakosta

Tagasiside