Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kultuurikomisjoni liikme Liisa Pakosta (IRL) hinnangul ei vaidlusta president ühtegi põhimõttelist kõrgharidusreformiga ette võetud sammu, vaid osutab pigem seaduse tehnilistele vajakajäämistele.

Pakosta sõnul juhtis president tähelepanu asjaolule, et ülikooliseaduses kavandatav ülikoolide rahastamismudel ei tohi piirata ülikooli autonoomiat. “Võrreldes praegu kehtiva seadusega laiendab tasuta kõrghariduse seadus ülikoolide autonoomiat. Kultuurikomisjoni kaalus pikalt, kui palju peaks uues ülikooliseaduses olema rahastamist lahti kirjutatud ning kui palju võiks paika panna reaalne elu ja ülikoolide endi vahelised erinevused. Otsustati, et seadus ei peaks olema ülereguleeriv, ja et ülikoolidele antakse seadusega rohkem endakohast tõlgendamisruumi ja akadeemilist vabadust,” selgitas Pakosta.

“Võrreldes praegusega suurendasime ülikoolide iseotsustusõigust näiteks semestri pikkuse vabal määramisel, õpetatavate ainete valikus ja samaks jäi ülikoolide õigus võtta vastu tudengeid tasulistele kohtadele osaajaga õppesse. Ülikoolide riigieelarvelise rahastamise tingimused lähevad uue korra kohaselt haridusministri pädevusest valitsuse otsustada, seega muutub aruteluruum laiemaks.”

“Kõiki küsimusi, mida president oma otsuse põhjendustes välja tõi, on riigikogu kultuurikomisjon arutanud ning kõikides küsimustes tehti ka algsele eelnõule muudatusi, kaaludes erinevaid lahendusi: ka neid, mida president välja pakub. Kui seaduses on veel vaja midagi muuta, siis arutame seda kultuurikomisjonis,” Ütles ta.

“Loodetavasti ilmneb juba järgmisel nädalal, kas pärast ühist arutelu piisab selgitustest või tehakse eelnõus täiendavaid tehnilisi, selgitavaid parandusi – mõlemal juhul liigume kindlasti kiiresti ja konstruktiivselt edasi,” oli Pakosta optimistlik.

Pakosta lisas, et peab oluliseks, et Eesti riigi jaoks nii olulises küsimuses, nagu kõrgharidusreform, toimub ühiskonnas jätkuvalt laiem debatt ning on väga tervitatav, et ka Vabariigi president on oma arvamuse lisanud, kiites reformi eesmärgid vajalikuks.

Tagasiside