Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kultuurikomisjon arutas täna IRLi fraktsiooni ettepanekut kehtestada lasteaiakoha hüvitis, mis kohustab kohalikke omavalitsusi maksma lapsevanemale hüvist, kui omavalitsus ei suuda tagada lapsele lasetaiakohta.

Kultuurikomisjoni liige Liisa Pakosta (IRL)  toonitas, et ka täna kehtiva seaduse alusel peab kohalik omavalitsus tagama igale lapsele, kes on saanud poolteist aastat vanaks, lasteaiakoha. Pakosta kinnitusel umbes 5 protsenti omavalitsustest, nende seas ka Tallinn ja Tartu, seadust ei täida ning ühtlasi puudub võimalus, kuidas seadusest möödavaatavaid omavalitsusi selleks sundida.

„Seaduse mittetäitmise tõttu kannatavad lapsed ja nende vanemad. Kui me tahame olukorra reaalset paranemist, tuleb seadust mittetäitvatele omavalitsustele kehtestada sanktsioonid. Eesmärk on kohustada omavalitsust leidma lapsele hiljemalt kolme kuu jooksul taotluse esitamisest koht lasteaias või lastehoius ja tagama, et selle tasu ei ületaks keskmist lasteaiatasu selles omavalitsuses. Kui omavalitsus ei suuda lasteaiakohta või lapsehoidu tagada, tuleb omavalitsusel maksta lasteaiakohahüvitist selliselt, et laps saab käia eralasteaias või lastehoius sama kulu eest, mis perel oleks munitsipaallasteaias,“ rääkis Pakosta.

Pakosta sõnul pooldab Kultuurikomisjon sanktsioonide kehtestamist seadusest mööda vaatavatele omavalitsustele, kuid rahandusministri vastuseisu tõttu pole veel leitud lahendust perepoolsete kulude samal tasemel hoidmisele. „Peamine vaidluskoht on täna selles, kas lasteaiakoha tagamine võiks kaasa tuua teenuse hinna kasvu. IRL on seda meelt, et perede majanduslik olukord ei tohi sellega halveneda ja laste vahel ei tohi tekkida ebavõrdsust,“ rääkis Pakosta.

„Rahandusministeerium oli alguses positiivselt meelestatud meie ettepaneku suhtes kohelda lapsi võrdselt. Täna kuuldud meelemuutus oli muret tekitav, ent loodame veel jõuda perede jaoks õiglaste lahendusteni,” tunnistas Pakosta.

Pakosta sõnul on ettepanekut kritiseerinute hinnang, nagu puuduks omavalitsustel vahendid lasteaiakoha tagamiseks, ülepingutatud. „Riigi abiga loodi eelmisel Euroopa Liidu eelarveperioodil 1300 uut lasteaiakohta ning eelseisvateks aastateks on plaanis eraldada selleks vahendeid 34 miljoni euro ulatuses. Tallinn aga näiteks pole Linnaliste piirkondade meetmest raha lasteaedadeks taotlenudki,” rääkis Pakosta.

Tagasiside