Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Res Publica ja Isamaaliidu saadikud esitasid justiitsministrile arupärimise, et saada vastus küsimusele, miks Eestis koheldakse ministrile kuuluvat äriühingut erinevalt ülejäänutest.

„Tahame teada, miks koheldakse ministrite kuuluvat äriühingut erinevalt tavainimestele kuuluvatest äriühingutest,” ütles arupärimise üks esitajatest Riigikogu Res Publica fraktsiooni liige Indrek Raudne.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri osaühing esitas 2004. aasta majandusaasta aruande, milles ei kajastunud Keila-Joa majaost. Audiitorkogu eetikakomisjon leidis, et kinnistu ostutehingu kajastamata jätmine majandustegevuse aruandes rikkus raamatupidamiseeskirja ning karistas OÜ Fixor Holding aruannet auditeerinud audiitorit audiitortegevuse seaduse ja auditeerimiseeskirja mittejärgimise eest.

Peaminister on Riigikogu ees väitnud, et Eesti on õigusriik, kus kõiki koheldakse võrdselt. Harju Maakohtu registriosakond on aga OÜ-ga Fixor Holding seoses kirjalikult teatanud, et registripidajal ei ole õigust sekkuda juhatuse poolt aruande koostamisse” ja et nad ei kavatsegi nõuda osaühingult õige aruande esitamist. Samas on äriregistri praktikaga tutvudes võimalik leida hulgaliselt trahvihoiatusi, mis on ettevõtjatele tehtud sarnaste või ka hoopis pisemate puuduste eest aruandes.

Tagasiside