Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Riigikogus läbis täna esimese lugemise välismaalaste seaduse muudatuste eelnõu. Põhiseaduskomisjoni liikme Mart Nuti (IRL) sõnul on muudatuste üheks eesmärgiks lihtsustada välismaalastest kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu ja teadlaste Eestisse asumist.

„Eesti majanduse ja ühiskonna arengut pidurdab, et välismaalasest tippspetsialistile või teadlasele on elamisloa taotlemine bürokraatlik ja aeganõudev. Seetõttu on Eesti riik kaotanud kõrge lisandväärtusega töökäsi, kelle rakendamine Eesti majanduses tõstaks riigi konkurentsivõimet,“ rääkis Nutt

„Muudatused välismaalaste seaduses lihtsustavad ja kiirendavad oluliselt elamisloa taotlemist töötamiseks tippspetsialistina, ettevõtluseks või õppimiseks. Eesmärgiks on võimaldada Eesti ettevõtetele tippspetsialisti tööle värbamine nädalapäevade jooksul, võimaldades elamisloa taotlemise Eestis pärast välismaalase siiasaabumist,“ selgitas Nutt.

Tema sõnul on arenenud riikides laialt levinud praktika, et luuakse soodustingimused tippspetsialistidele ja investoritele elamislubade taotlemisel. Nuti sõnul mõjutab seadusmuudatus neid ettevõtteid, kes vajavad kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu.

„Praegu on Eestis sellistel ettevõtetel raske turul konkureerida, sest meil on teatud liiki kvalifitseeritud tööjõu puudus. Samuti tuleb ka teadusasutustele kasuks konkurentsivõimeliste välisteadlaste ja õppejõudude Eestisse toomine,“ ütles Nutt.

Nutt toonitas, et odavtööjõu sissevoolu seadusmuudatus ei luba, vaid see puudutab üksnes neid inimesi, kes toodavad kõrget lisandväärtust ja aitavad lahendada valdkondlikku tööjõuvajadust. Üheks eelduseks lihtsustatud korras elamisloa saamiseks on Nuti sõnul see, et ettevõtted maksavad nõutud tippspetsialistile vähemalt kahekordset Eesti keskmist palka.

Samas nentis Nutt, et kvalifitseeritud spetsialistide toomine Eestisse ei saa olla ainus meede, millega konkurentsivõimet parandada. Esmatähtis on Eesti oma ressursi ärakasutamine, sh eakate spetsialistide rakendamine ja Eestist lahkunud töötajate tagasikutsumine.

Tagasiside