Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

1. Lõpetada venitamine ning käivitada viivitamatult 5,7 miljoniline pakett ettevõtluse toetuseks. Enne 1.juunit tuleb vastu võtta ka Eesti ettevõtluse rahvusvahelistumise tegevuskava, millele tuginedes on võimalik asuda ette valmistama projekti rahvusvahelise finantskeskuse loomiseks Eestis.

2. Käivitada viivitamatult vähemalt 800 miljoni ulatuses garantiisid andev programm kortermajade energiatõhususe tõstmiseks.

3. Tuua rohkem investeeringuid majandusse. Leppida pankadega kokku nende reservkapitali vähendamisest 12%-le, eeldusel et vabanenud raha kasutakse Eestis. Välja töötada programm, kuidas senise 1% asemel suunata vähemalt 20% pensionifondide rahasid Eesti ettevõtlusesse.

4. Parandada ettevõtluskeskkonda. Mitte tõsta töötuskindlustusmaksu ettevõtjatele. Selle asemel kaotada põhjendamatult kõrged hüvitised töötajale omal soovil töölt lahkumise korral. Ajude meelitamiseks Eestisse kehtestada sotsiaalmaksule ülempiir.

5. Käivitada välisinvestorite Eestisse toomiseks meelituspakett, mis looks soodsamaid võimalusi maa hankimiseks, infrastruktuuri rajamiseks ja töötajate koolitamiseks.

6. Aitamaks ettevõtjal oma töötajaid koolitada kaotada hiljemalt 1.juuniks erisoodustusmaks tasemekoolitusest.

7. Eraldada ettevõtjatele koolituseks koolitusosakuid tingimusel, et ta säilitab oma tööhõive. Käivitada töötuks jäänud inimestele analoogselt õppelaenudega programm täiend- ja ümberõppeks.

8. Suurendada võimalusi mikrolaenude andmiseks väikeettevõtlusega alustada soovivatele inimestele.

9. Rakendada Euroopa fondide kaudu Eestisse täiend- ja ümberõppeks saadetud summad mõtestatud ümberõppe teostamisele ja uute töökohtade loomisele. Selleks vähendada bürokraatiat täiendõppe tellimisel, võimaldada ka Haridusministeeriumil tegeleda töötute väljaõppega ning kaasata rohkem ülikoole, kes saaks anda täiendõpet kõrgema kvalifikatsiooniga spetsialistidele.

10. Vastu võtta eraldi programm võitluseks noorte tööpuuduse vastu.

Tagasiside