Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

IRLi ja Reformierakonna esindajad otsustasid täna koalitsiooni eestseisuse koosolekul anda parlamendi menetlusse koduomanike võlakaitse, ehk võlgade ümberkujundamise seaduse eelnõu.

IRLi esimehe Mart Laari sõnul on seaduse põhieesmärk võimaldada makseraskustes kodulaenuvõtjale tema võlgade ümberkujundamine, et makseraskusi ületada ja vältida kodu sundmüüki. Seejuures arvestatakse nii võlgniku kui tema võlausaldajate õigustatud huve.

„Eelnõu sätestab füüsilise isiku võlgade ümberkujundamise menetluse sarnaselt Põhjamaade ja teiste Euroopa riikide kogemusele. Ümberkujundatavad on kõikvõimalikud võlanõuded, sealhulgas ka veel mitte sissenõutavaks muutunud nõuded. Menetlus tugineb sarnastel põhimõtetel saneerimisseadusega ning loob alternatiivi füüsilise isiku pankrotimenetlusele,” sõnas Laar.

Ta peab väga mõistlikuks, et eelnõus lähtutakse tasakaalustatuse põhimõttest, mis tähendab, et võlausaldajad ei tohiks seeläbi sattuda halvemasse olukorda võrreldes sellega, mida nad saaks võlgniku olemasoleva vara pankrotimenetluses realiseerimisel ja seejärel võlgniku võlgadest vabastamisel.

„Pean arukaks ka seda, et seaduse jõustudes kaob senine praktika, mille kohaselt tagatise müümise järel õhku jäänud nõudele rakendatakse tarbimislaenu intresse ja muid kõrvalnõudeid. Samuti, et võlakaitse seadus keelab täiendava tagatise nõudmise pelgalt kinnisvara turuväärtuse languse tõttu”.

Eelnõu seadustamine loob võimaluse hagita kohtumenetluseks, mille käigus kohus lahendab sisuliselt võlgniku taotluse tema enda poolt väljapakutud või kohtu määratud nõustaja koostatud võlgade ümberkujundamise kava alusel, olles ära kuulanud nii võlausaldajate kui teiste menetlusse kaasatud isikute seisukohad.

Võlgnik vabaneb kavaga ümberkujundatud kohustustest kava lõpptähtaja saabumisel, kui ta on kava täies mahus täitnud. Võlgniku motivatsiooni esitada tõeseid ja kõikehõlmavaid andmeid oma võlgade kohta, samuti ka kava nõuetekohaselt täita, hoiab kõrgel asjaolu, et ta riskib vastupidisel juhul kava tühistamisega, mis toob kaasa kavaga saavutatud positiivsete tagajärgede äralangemise tagasiulatuvalt.

Tagasiside