Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna kogunenud IRLi ja reformierakonna koalitsiooni eestseisus otsustas moodustada laste- ja peretoetuste töörühma, mille eesmärgiks on ette valmistada laiapõhjaline peretoetuste reform. Töörühm koguneb esimest korda homme kell 11.

„Laste- ja peretoetuste reformi eesmärgiks on töötada välja meetmed, et leevendada 63 000 vaesuses ja vaesusriskis elava lapse olukorda. IRL on teinud oma koalitsioonipartnerile ettepanekud, et lisaks lastetoetuste vajaduspõhiselt tõstmise tuleb jätta laste- ja peretoetused toimetulekutoetuse määramisel arvestamata ning kehtestada nelja ja enama lapse vanemale 169 euro suurune igakuine vanematoetus. Lisaks tuleb välja töötada üksikvanemate elatisrahade riiklik tugisüsteem,“ rääkis riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna.

Tsahkna sõnul võib vajaduspõhise lastetoetuste maksmise juures kitsaskohaks saada, et toimetulekutoetuse määramisel arvestatakse lastetoetused pere sissetulekute hulka. See tähendab, et kui kõige vaesemate perede laste toetused tõusevad, võivad nende pered jääda ilma toimetulekutoetusest. Tema sõnul võib selle tulemusena tekkida olukord, kus laste vaesuse leevendamise asemel satub osa peresid veelgi raskemasse majanduslikku olukorda.

Samuti tuleb Tsahkna hinnangul laiendada vanematoetuse saajate ringi. „Paljud kolme ja enama lapsega pered elavad vaesuspiiris allpool, isegi kui mõlemad vanemad töötavad. Vaesuse leevendamiseks paljulapseliste perede seas tuleb vanematoetust hakata maksta alates neljandast lapsest praeguse seitsmenda asemel. Sellisel juhul hakkaks saama kõik nelja ja enama lapsega vanemad 169 eurost vanematoetust kuus,“ selgitas Tsahkna.

„Kõige suurem oht sattuda alla vaesuspiiri  on aga üksikvanematel, kelle olukorra teeb tihti eriti raskeks asjaolu, et paljudel juhtudel jääb neil laekumata neile seadusega välja määratud elatisraha. Seetõttu on vajalik välja töötada elatisrahade riiklik tugisüsteem, mis tagab elatisraha maksmisest kõrvalehoidjatelt raha reaalse kättesaamise,“ lisas Tsahkna.

Koalitsiooni laste- ja peretoetuste töörühma kuulub neli IRLi ja neli Reformierakonna esindajat.

Tagasiside