Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IRLi fraktsiooni esimehe Kaia Iva hinnangul on täna alanud Riigikogu kevadistungijärgu oluliseks küsimuseks üldharidusuuendused.

 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõuga viiakse sisse täpsustused, et 2014. aastast rakendada uut  üldhariduse rahastamismudelit, mis muudab läbipaistvaks omavalitsustele antava haridustoetuse eraldamise ning kasutamise. Sellega tagatakse, et õpetajate palgaks ette nähtud raha jõuaks ikka õpetajateni ja oleks võimalik tõsta õpetajate palka ka järgmisel aastal,“ rääkis Iva.

Iva sõnul seisab riigikogus ees tõsine debatt selle üle, kas ja kui suurel määral peaks omavalitsustel olema õigust riigi sihtotstarbeliselt antud raha tulevikus ümber jaotada, kuna kohalikud omavalitsused on väljendanud soovi saada riigilt toetust lisaks palkade väljamaksmiseks ka teisteks hariduskuludeks.

„Peale rahastamisküsimuste tuleb täpsustada ka riigi ja omavalitsuste vastutus ning kaasajastamist ootavad õpetaja ja kooli töökorraldust puudutavad sätted, eelkõige koolijuhi vastutust personali- ja palgapoliitika kujundamisel ning õpetajate töökoormuse küsimus,“ ütles Iva.

„Lisaks haridusküsimustele on alanud istungjärgul vaja langetada otsused, mis puudutavad erakondade rahastamist ja valimisseadust. IRL on teinud ettepanekud muuta valimisseadust nii, et valija häälel oleks veel suurem kaal ja erakondade rahastamine oleks senisest selgem ja avalikkuse poolt jälgitav,“ lisas Iva.

Samuti tõi Kaia Iva olulisena välja taastuvenergia tasude langetamise eelnõu menetlemise, mis piirab põhjendamatult suuri väljamakstavaid toetusi taastuvenergia tootjatele elektritarbijate arvelt.

Tagasiside