Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

IRLi riigikogu fraktsiooni esimehe Kaia Iva sõnul toetab IRL õiguskantsleri Indrek Tederi ettepanekut viia erakooliseadus kooskõlla põhiseadusega, et tagada igaühele eestikeelne haridus.

Täna otsustas riigikogu kultuurikomisjon toetada õiguskantsleri Indrek Tederi ettepanekut viia erakooliseadus kooskõlla põhiseaduses sätestatud igaühe õigusega eestikeelsele õpetusele. Praegune erakooliseadus lubab riigil ja kohalikel omavalitsustel asutada erakoole, kus kooli pidaja valib ise õppekeele. Õiguskantsleri hinnangul pole omavalitsusele või riigile  kuuluvas  eragümnaasiumis  eestikeelse  õpetuse  asemel  muus  keeles hariduse andmine põhiseaduspärane.

„Igasugune kooli omandivormiga mängimine riigi tahtest kõrvale hiilimise eesmärgil on lubamatu. Põhiseadusega on seadusandja kohustatud võimaldama eesti keeles õppimise igaühele. Seepärast ei saa me kuidagi tolereerida olukorda, kus Tallinnas ja Narvas on kohalikul tasandil otsustatud kasutada erakooliseaduses ettenähtud/olevat  võimalust, et minna mööda seaduses sätestatud eesti õppekeele nõudest ning jätkata keskhariduse andmist vene keeles. Riigile ja kohalikele omavalitsustele kuuluvate gümnaasiumide õppekeeleks peab eranditult olema eesti keel ja igasuguste JOKK skeemidega sellest kõrvale hiilimine on lubamatu,“ rääkis Iva.

Iva sõnul on eestikeelse hariduse andmine eelkõige noorte enda huvides, et saada kodanikuna hästi hakkama ning olla tööturul heas konkurentsis. „Tallinna ja Narva kangekaelne võitlus eesti keelse õppe vastu seab ohtu vene noorte tulevikuväljavaated. Uuringute kohaselt on just halb riigikeele oskus praktiliselt ainus diskrimineerimise põhjus tööturul,“ rääkis Iva.

Eesti õppekeelele üleminek on olnud seaduse kohaselt nõutav 19 aastat. 2007. aastal algas järk-järguline üleminek 60-protsendilisele eestikeelsele kohustuslikule õppele gümnaasiumiastmes.

Tagasiside