Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Isamaa ja Res Publica Liidu eestseisus otsustas teha ettepaneku kirjutada põhiseadusesse eelarve tasakaalu nõue.

IRL eestseisus peab vajalikuks kirjutada eelarvesse põhimõte, mille kohaselt peab üldvalitsuse eelarve printsiibina olema tasakaalus ilma laenutuludeta.

Üldvalitsuse eelarve tasakaalu tagamise korra ja reeglid majanduse tsüklilisuse arvestamiseks sätestaks Riigikogu seadusega.

Sisemajanduse kogutulu järsul vähenemisel seadusega ettenähtud ulatuses võib riigieelarve jääda puudujääki, mis ei tohi olla suurem kui kolm protsenti sama eelarve mahust.

Struktuurses puudujäägis eelarve tuleb viia tasakaalu kolme aasta jooksul. Neid nõuded ei pea järgima sõjaseisukorra, erakorralise olukorra või loodusõnnetusest tingitud eriolukorra ajal.

IRLi esimehe Mart Laari sõnul võimaldaks see samm Eestil oma eelarvet tasakaalus hoides ka majanduse tsüklilisust tasandada, hoides ära võlalõksu langemise.

„Tegemist on teatavas mõttes kindlustuspoliisiga tulevaste põlvkondade jaoks, et tänane Eesti ei laoks neile kaela võlakoormat, mida neil oleks liiga raske kanda. Eelarve tasakaalu eest seistes tagame oma lastele kindlama tuleviku ning võimaluse ise oma tuleviku üle otsustada,” lausus Laar.

IRLi eestseisus otsustas pöörduda oma koalitsioonipartneri Reformierakonna poole ettepanekuga töötada eelpoolmainitud põhimõtetest lähtudes välja konkreetne tekst põhiseaduse muutmiseks ning algatada see juba enne septembri lõppu Riigikogus.

See võimaldaks Riigikogu sellel koosseisul enne oma volituste lõppu vastav parandus vastu võtta, jättes lõpliku otsustamise järgmisele Riigikogule, andes ühtlasi valijatele võimaluse selle üle oma arvamus välja ütelda.

Tagasiside