Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

IRLi riigikogu fraktsioon tegi järgmise aasta riigieelarvele kaheksa muudatusettepanekut, mis näevad muuhulgas ette 4 miljonit eurot Eesti riigipiiri tugevdamiseks, 15 miljonit eurot põllumeestele riikliku üleminekutoetuse eraldamiseks ning valitsemiskulude vähendamist 10 miljoni euro võrra.

Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimehe Sven Sesteri sõnul hoidis IRL muudatusettepanekuid tehes konservatiivset joont. Tema sõnul on muudatusettepanekud suunatud nendele valdkondadele, kus on vajadus lisaraha järele kõige suurem.

Sester tõstis esile ettepaneku eraldada Eesti riigipiiri tugevdamiseks täiendavad 4 miljonit eurot. „Valitsuse eelarveprojektis on riigipiiri jaoks eraldatud 0,9 miljonit eurot. Meie hinnangul on seda arvestades tänast julgeolekuolukorda selgelt liiga vähe. Eesti kui Euroopa Liidu välispiiri väljaehitamine peaks olema lähiaastatel riigi üks prioriteetidest. Küsimus ei ole üksnes Eston Kohveri juhtumis, vaid eelkõige piiri pidamises ning piiriülesele salakaubaveo ja inimkaubanduse tõkestamises,“ rääkis Sester, kelle sõnul saaks rahalist katet selle tarbeks riigi majandamiskulude vähendamise arvelt.

Suurima kuluga muudatusettepanek on Sesteri sõnul 15 miljoni euro eraldamine põllumeestele riiklikuks üleminekutoetuseks. „Kui vaadata valdkonniti, siis ühed suurimad kaotajad on tuleva aasta eelarves põllumehed, kelle toetus keerati järsult kinni. Venemaa turu tõttu ebakindlas turusituatsioonis olevate põllumeeste konkurentsivõimele oleks tugev löök jääda ilma toetustest, mida makstakse meie lähinaabrite juures,“ selgitas Sester.

Samuti tegi IRL ettepaneku eraldada 600 tuhat eurot elatisrahafondi ja haldusreformi algatamiseks, investeerida teaduse arendustegevusse 2 miljoni eurot ning vähendada valitsemiskulusid 10 miljoni euro võrra, et parandada riigieelarve tasakaalu ja muuta riigijuhtimist efektiivsemaks.

Tagasiside