Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel valitsuskoalitsiooni eestseisuse koosolekul esitas Isamaa ja Res Publica Liit koalitsioonikaaslastele parandusettepaneku 2009. aasta riigieelarve eelnõusse, et seada eelarve puudujäägile selged piirid.

IRLi esimehe Mart Laari sõnul on parandusettepanek vajalik selleks, et teha võimalikuks Eesti üleminek eurole 2011. aastaks.

“Kui 1999. aastal nõudsid Eesti julgeolekuhuvid, et kõik muud eesmärgid tuleb allutada liitumisele NATO-ga, siis praegu nõuavad Eesti julgeolekuhuvid võimalikult kiiret liitumist eurotsooniga,“ lausus Laar.

Vastasel korral ähvardab tema sõnul Eestit oht sellest pikemaks ajaks välja jääda, mis omakorda seaks kahtluse alla Eesti konkurentsivõime ning inimeste elatustaseme.

Parandusettepaneku kohaselt täiendatakse eelarve eelnõu §-ga 20 “Kulusid vähendava lisaeelarve esitamine”, mis seaks eelarve puudujäägile selged piirid. Selle esimeses punktis sätestatakse, et kui riigieelarve kulud ületavad tulude laekumist va. välisabi sildfinantseerimiseks enam kui on §3 punktis 5 määratud kassareservi suurus, esitab Vabariigi Valitsus koheselt Riigikogule riigieelarve kulusid vähendava lisaeelarve eelnõu.

Eelnõu teine punkt annab rahandusministrile senisest tugevamad õigused õiguse kontrollida eelarvest tehtavaid kulutusi.

Laari hinnangul võib IRLi ettepanek tõesti tunduda liialt karmina, kuid praeguses olukorras on see parim garantii, et Eesti võtab eelarve tasakaalus hoidmist tõsiselt.

“Ebakindlus ja otsustamatus on Eesti suurimad vaenlased, neid ei saa me endale enam lubada,” sõnas Laar.

Tagasiside