Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eile kogunenud IRLi eestseisus tegi ettepaneku riigikogu sügisistungjärgu algul arutada riigikogus riiklikult tähtsa küsimusena Eesti rahva demograafilist olukorda ja rahvaloenduse sõnumeid.

„Eesti rahvaarvu 5,5-protsendiline langus on väga tugev ohumärk, millest tuleb teha tõsiseid järeldusi. Eesti rahva kestmine on pikaajaline eesmärk, kus poliitiliste otsuste tulemused selguvad alles aastate pärast,“ sõnas riigikogu ja IRLi eestseisuse liige Liisa Pakosta.

„Seetõttu vajavad rahva kestmise küsimused poliitikute kõige tõsisemat tähelepanu,“ kinnitas Pakosta.

Tema sõnul nõuavad tegutsemist eeskätt kolm rahvaloenduse tulemust: Eestis peab kasvama laste arv, elu peab jätkuma ka väljaspool Harju- ja Tartumaad ning Eestist lahkunutele tuleb kodumaale tagasi pöördumine muuta senisest atraktiivsemaks.

„Vajame suhtumise muutumist rahvastikupoliitikas. Kõik riigi poliitikad peavad olema allutatud suuremale eesmärgile – eesti rahva kestmine ja eesti rahva elujärje parandamisele,“ kinnitas Pakosta.

„Lasteaiakohad, ligipääs haridusele, usaldusväärne tervishoid, ringiraha lastele – need on kõik demograafiat tegelikult mõjutavad otsused. Ei saa olla nii, et kehtestame üksnes vanemahüvitise ja sellega kogu lugu piirdubki,“ rääkis Pakosta.

IRL korraldab sellel reedel riigikogus ümarlaua „Eesti rahva kestmine“, mille eesmärgiks on arutada erinevate huvigruppide esindajatega ja asjatundjatega Eesti rahvastikupoliitika ja rahva kestmise üle.

Tagasiside