Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

IRLi parlamendifraktsioon teatas täna, et pole rahul Sotsiaalministeeriumi esitatud uue töölepinguseaduse eelnõuga ning esitas oma ettepanekud selle muutmiseks.

„Oleme valmis seda arutama ja sisuliste ettepanekute arvestamisel – lapseootel naiste õiguste tagamine, loobumine kollektiivse vastutuse ideest ja koondamishüvituse pikendamine – valmis ka ellu viima,“ ütles Riigikogu liige Urmas Reinsalu. Tema hinnangul tuleb uue töölepinguseadusega anda tööandjatele suurem vabadus töötajatele boonuste loomiseks, näiteks vabastada erisoodustusmaksust tööandaja maksed pensionifondi, samuti töötaja tasemekoolituse ja ravikulude katmine.

Reinsalu sõnul riivab praegune eelnõu lapseootel emade õiguskindlust ja IRL ei toeta perekeskse erakonnana meetmeid, mis last ootava ema õiguskaitset halvendaksid. „Eelnõus on sätestatud, et tõendamise koormis vallandamise puhul peaks lasuma tööandjal. Kuid see peab olema tagatud ka õiguskaitsega nõnda, et lapseootel ema ei peaks käima kohut kui tema töökoht on üles öeldud,“ sõnas Reinsalu.

Ta kutsub Riigikogu kodanikuühiskonna toetusrühma esimehena kaaluma võimalust, et sätestada teatud vabatahtliku töö tegijatele võimalus aastas saada üks tööpäev oma vabatahtlike ülesannete täitmiseks. „Abipolitseinikud, päästjad, kaitseliitlased- Eesti tulevane arengusuund peab olema avalike ülesannete täitmisel palju suurem kodanikualgatuse toetamine ja kaasamine,“ ütles Reinsalu.

Reinsalu hinnangul on sotsiaalministeeriumi eelnõus koondamishüvitisteks ette nähtud ebarealistlikud numbrid, mille esitamisel pole arvestatud, et üle kümne aasta üht tööd teinud inimesel pole kerge leida paari nädalaga endale sobivat tööd. „On selge, et eelnõus pakutavad koondamisest etteteatamise tähtajad ning koondamishüvitise suurus halvendavad liialt töötajate olukorda,“ ütles Reinsalu.

IRL pakub omalt poolt arutamiseks välja järgmised koondamisest etteteatamise tähtajad – kuni 10-aastase staaži puhul üks kuu ja enam kui kümneaastase staaži puhul kaks kuud ning järgmised koondamishüvitiste suurused – kuni kümneaastase staaži puhul kahe kuu palk ja enam kui kümneaastase staaži puhul kolme kuu palk.

Reinsalu sõnul on töölepingu seaduse kõrval sama olulised üldhariduse toetamine, ettevõtluse arendamise meetmed ning kutse- ja kõrghariduse suunamine tööturu vajadustele.

„Praegune töölepinguseadus on oma aja ära elanud, kuid IRLi jaoks ei ole tähtsad muutused muutuste pärast, vaid et inimene neist võidaks ja tema elujärg paraneks,“ sõnas Reinsalu.

Tagasiside